kamu işçi maaş

Konu: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  450

  Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  merhabalar..firmamız haziranda mütaahitten inşaatın kabasını 3 ayda bitirmek üzere taşeron olarak iş almıştır..taşeron firmamız haziranda inşaat malzemelerine ait girdileri ve işçilikleri var....taşeronun bu iş dışındada aynı zamanda farklı yerlere mimari proje işinden dolayı fatura giriş çıkışlarıda bunuluyor..taşeron firmanın bu dönem gecici vergi hesaplamasında mimari proje işinden dolayı elde ettiği karı hesaplarken haziranda almış olduğu inşaat işi ile ilgli faturaları ve işçilikleri bu hesaplamaya dahil edecekmiyiz..yoksa bu faturaları bu gecici vergi dönenimde hesaba katmayıp 3 ay sonra iş bitiminde fatura kesilince ilgli dönem gecici vergi beyanınamı dahil edeceğiz.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  işin bitip geliri ortaya çıktığında dikkate alınmalıdır

  Ortada kısım kısım mal teslimi şeklinde tanımlanacak bir iş olmadığı için iş bitene kadar geçici vergi beyanında dikkate alınmamalı, işin bittiği geçici vergi beyanında dikkate alınmalıdır.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  234

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  Alıntı APAÇİ Nickli Üyeden Alıntı
  işin bitip geliri ortaya çıktığında dikkate alınmalıdır

  Ortada kısım kısım mal teslimi şeklinde tanımlanacak bir iş olmadığı için iş bitene kadar geçici vergi beyanında dikkate alınmamalı, işin bittiği geçici vergi beyanında dikkate alınmalıdır.

  Sayın Apaçi neden iş bitiminde yıllara yaygın iş değilki bu atladığım bir yermi var

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  450

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  bu durumda benim biraz kafam karıştı..konuyla ilgili net bir yanıt almam mümkünmü acaba.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  Sizin bu dönemde bu işle ilgili Hakediş faturası kestiyseniz ve kestiğiniz hakediş faturanız içerisinde taşeronun kestiği fatura varsa hesaplamaya dahil edeceksiniz.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  SORU:
  Özel İşverenden Sıva İşi Aldık. İş 05.05.2010`da başlayacak ve 10.11.2010 tarihinde bitirilecek fakat bu iş ile ilgili hak edişler ay sonlarında hesaplanıp faturaları kesilecek.
  Bu durumda
  1. hakediş 31.05.2010 tarihli faturalanacak.
  2. hakediş 30.06.2010 tarihli Fatura ile .......
  7. ve son kesin hakediş 10.11.2010 tarihinde faturalanacak.
  İş yıllara yaygın inşaat işi değildir.
  Bu nedenle kesilen faturalarla ilgili kayıtlar 600 hesaba gelir yazılıp 2.ve 3. geçici vergi hesabına ilave edilmeli midir yoksa işin tamamlanıp ancak iş bittikten sonra 4. geçici vergi hesaplamasında mı dikkate alınmalıdır? Hakedişler kesildikçe gelir yazılmalı mı yoksa gelecek aylara ait gelirlerde mi izlenmeli (ilgili geçiciler için)? İşin bitimi beklenmeli midir? Ayrıca hasılatın yanında yapılan harcamalarda gider yazılır mı? Yoksa hem gelirler hem de giderler işin sonunda mı geçici hesabına dahil edilmelidir?

  İyi çalışmalar,

  CEVAP (ZEKİ GÜNDÜZ YMM)

  Ortada kısım kısım mal teslimi şeklinde tanımlanacak bir iş olmadığı için iş bitene kadar geçici vergi beyanında dikkate alınmamalı, işin bittiği 4. geçici vergi beyanında dikkate alınmalıdır.

  Devam eden proje olarak, devam eden inşaat işlerinde olduğu gibi izlenmeli, işin bitimi beklenmelidir.

  Gelirler için uygulanan yöntem işin maliyet ve giderleri için de uygulanmalı, maliyet ve gelirler aynı dönemde sonuç hesaplarına yansıtılmalıdır.

  İyi çalışmalar dilerim.
 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  234

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  Bende bunu buldum Ama bence siz konunuzla ilgili mukteza isteyin Tartışmaya acık bir konu


  Ali YERLİ*


  I- GİRİŞ
  Gelir Vergisi Kanunu?nun (GVK) mükerrer 120 ve Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 25. maddeleri uyarınca her üç ayda bir hesaplanan geçici vergi uygulaması açısından yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan kişi ve kurumlar ayrı bir statüde değerlendirilmiş olup, kısaca yıllara sari inşaat taahhüt işi yapan mükellefler geçici vergi uygulaması dışında tutulmaktadırlar. Gelir Vergisi Kanunu?nun 42. maddesi kapsamında inşaat taahhüt işi yapan mükelleflerin kazançlarının ancak işin bitiminde kesin olarak saptanabilmesi ve zaten geçici verginin bir türü niteliğindeki GVK?nın 94. maddesi kapsamındaki tevkifat böyle bir uygulamayı zorunlu kılmaktadır.

  İnşaat taahhüt işlerinin bir kısmı ise yıl içinde başlayıp bitmekle birlikte, birden fazla geçici vergi dönemine yaygın olabilmektedir. Örneğin Şubat 2002 döneminde başlanılan işin geçici kabulü Ağustos 2002 tarihinde yapılmaktadır. Burada işe Ocak-Mart geçici vergi döneminde başlanmış, Nisan- Haziran döneminde devam edilmiş ve Temmuz-Ağustos döneminde ise bitirilmiştir. Son derece yaygın olan bu durumlarda her dönem itibari ile işin kazancının ayrı ayrı mı beyan edileceği ya da işin bitirildiği dönemde kazancın kati olarak saptanarak mı beyan edilmesi gerektiği konusunda tereddütler hasıl olmaktadır.

  II- YIL İÇİNDE BAŞLAYIP BİTEN İNŞAAT İŞLERİNDE GELİRİN DOĞMASI

  Yukarıda zikredilen Kanun hükümlerinde ve geçici vergi uygulamasına yönelik olarak düzenlemeleri içeren 217 no.lu GVK Tebliği?nde konuya ilişkin bir açıklama bulunmamakta olup, konunun genel hükümler çerçevesinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

  İnşaat ve onarım işi hem gelir hem de kurumlar vergisi mükellefleri açısından Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazançların tespitine ilişkin esaslara göre değerlendirilmesi gereken bir iştir. Buna göre inşaat ve onarım işlerinde kazancın elde edilmesi tahakkuk esasına bağlıdır. Geliri doğuran olayın eksiksiz olarak tamamlanmış olması, gelirin elde edilmiş sayılması için gerekli şarttır. Başka bir ifade ile bir inşaat veya onarım işinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları açısından önemli olan işin ne zaman tamamlandığı ve alacağın kati olarak doğduğu tarihtir. Gelir Vergisi Kanunu?nun 42. maddesi de bu esasın uygulanma sının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Şu halde bir inşaat ve onarım işinde gelirin tahakkuku işin tamamı ile bitirilmesine bağlı olup, beyan edileceği geçici vergi dönemi de gelirin tahakkuk ettiği dönem olması gerekmektedir. İşin başladığı ve devam ettiği geçici vergi dönemleri boyunca hake-dişler yapılması ve bu hakedişlere bağlı olarak fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanması ve tahsilat yapılmış olması o dönemlerde işin bittiği anlamına gelmeyeceği için, geçici vergi beyannamesine dahil edilmesinin de gerekmediğini düşünüyoruz.

  İşin ne zaman bitirilmiş sayılacağı hususunda esasen dikkate alınması gereken esaslar Borçlar Kanunu?nda düzenlenmiştir. Bununla birlikte Gelir Vergisi Kanunu?nun ?İnşaat ve onarım işlerinde işin bitimi? başlıklı 44. maddesinin birinci fıkrası hükmü öncelikle dikkate alınmalıdır. Bu fıkraya göre inşaat ve onarım işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilmektedir.

  Konuya özel hukuk hükümleri açısından bakıldığında ise inşaat ve onarım işlerine ilişkin sözleşmelerin istisna veya eser sözleşmeleri niteliğinde olduğunu görüyoruz. Bu tip sözleşmelere bağlı işlerde bir işin kısmen yapılması, alacağı doğurmaz. Alacak eserin tamamı ile tamamlanması ve vücuda getirilmesi ile doğar. Örneğin anahtar teslim bir bina inşaatında kaba inşaat safhasının bitirilmesi işin bitirildiği anlamına gelmez. Buna karşılık ödemelerin işin safhalarına veya belirli sürelere bağlanması mümkün olup, bu durumlar teslim hükmünde değildir. İşin yarım bırakılması veya tamamlanamaması halinde çoğu durumda müteahhit tazminat borcu altına girer. Bu tip işlerin tabiatı gereği alacağın işin tamamlandığı anda doğduğunu kabul etmek gerekmektedir.

  Bu genel anlayışa karşılık bir inşaat veya onarma işinin parçalara bölünmesi mümkün ve her kısım için ayrı teslim şartları sözleşme ile öngörülmüş ise bu durumlarda işin biten bölümlerinin ayrı ayrı teslim edildiği kabul edilebilir. Kısım kısım teslimin mutat olduğu bu durumlarda işin teslim edilen bölümleri itibari ile sonuç hesaplarına alınmalıdır.

  Bu çerçevede alınan hakedişler ile bu işlerle ilgili olarak 740 numaralı ?HİZMET ÜRETİM MALİYETİ? hesabında izlenen maliyet unsurlarının işin bitirildiği geçici vergi döneminde sonuç hesaplarına alınarak kâr ve zararın çıkarılması gerekmektedir.

  III- SONUÇ

  yıl içinde başlayıp biten ancak birden fazla geçici vergi dönemine yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazancın, işin bitirildiği geçici vergi döneminde kati olarak hesaplanması ve beyan edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esasının geçerli olması, inşaat ve onarım işlerinde işin ne zaman bitmiş sayılacağını düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu?nun 44. maddesindeki ve Borçlar Kanunu?nda yer alan düzenlemeler bu görüşümüzü desteklemektedir. Bununla birlikte farklı anlayış ve uygulamaların önüne geçilmesi açısından konunun Mali Bakanlığınca bir tebliğle açıklığa kavuşturulması yararlı olacaktır.

  --------------------------------------------------------------------------------

  * Yeminli Mali Müşavir

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  450

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  evet mukteza istyin önerisi güzeldi fakat en son 07 nisan 2010 da bir konu hakkında istediğim muktezanın cevabı hala gelmedi..artık muktezalar ankaraya gönderilip oradan cevap gelince yanıt buluyormuş muş muş yani altı ayda belki sonuç çıkıyor..eskisi gibi öyle mukteza isteyince hemen cevap alamıyoruz cevap için uzun bir süreç gerekiyor. :-[

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  Bende bekliyorum 6. ayda istediğim muktezanın cevabı hala gelmedi.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.

  Bu genel anlayışa karşılık bir inşaat veya onarma işinin parçalara bölünmesi mümkün ve her kısım için ayrı teslim şartları sözleşme ile öngörülmüş ise bu durumlarda işin biten bölümlerinin ayrı ayrı teslim edildiği kabul edilebilir.
  Kısım kısım teslimin mutat olduğu bu durumlarda işin teslim edilen bölümleri itibari ile sonuç hesaplarına alınmalıdır.

  Örnek verdiğiniz kim olduğunu bilmediğim bir muhasebeci makalesinde de aynı şeyleri söylüyor bir işin kısım kısım tesliminden bahsediyor fakat arkadaşın sorusunda görüleceği üzere iş kısım kısım teslim edilmiyor
  teslimden önceki dönemde o işle ilgili giderleri oluşmuş ve muhasebe prensiplerine ve gelir tablosu prensiplerine göre gelir ve giderler ilgili oldukları dönem itibariyle karşılaştırılırlar
  Söz konusu iş tamamlanıp faturası kesilinceye kadar yapılmış olan giderler henüz maliyet haline dönüşmemiştir.
  Dolayısı ile bu işe ait giderlerin gelecek aylara ait giderlerde (180) veya 170 kodlu hesapta takip edilmesi fatura kesildikten (geliri oluştuktan) sonra inşaat maliyetlerine aktarılması daha doğrudur

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Maket Satışı Vergiye Dahil midir ?
  Konu Sahibi bozkurt982 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Mart.2017, 23:11
 2. Geçici Vergide İnşaat Giderlerinin Asıl İmalat Giderlerine Dahil Edilip Edilmeyeceği
  Konu Sahibi melis_inceturk Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Kasım.2013, 13:31
 3. Makine satışı bs formuna dahil edilmesi hakkında
  Konu Sahibi klazungen Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 15.Nisan.2011, 20:12
 4. Ücretlere Dahil ve Vergiye Tabii Ödemeler
  Konu Sahibi merihs12 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Ocak.2009, 11:50
 5. Taşıma Giderlerinin Stok Maliyetlerine İlave Edilmesi
  Konu Sahibi stajyerstajyer Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 09.Aralık.2005, 11:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36