Yurtdışındaki şantiyemize gönderilen malzemeler için kestiğimiz ihracat faturasındaki kar marjını %0 olarak koyabilir miyiz? ( ihracat fatura kalemlerinde gözükmeyen 3. kalem giderleride (gümrük müşavirlik hizmetleri, vs vs gibi ) karşıya fatura etmek kaydıyla )


Böylece sanki tüm giderleri yurtdışlındaki şantiyeye dekont etmiş gibi oluruz.