kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni

Konu: Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde Bağkur Primleri Düşülebilir mi ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  243

  Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde Bağkur Primleri Düşülebilir mi ?

  Gelir geçici vergi beyanında,beyan üzerinde bağkur primleri kârdan düşülebilirmi?


  [b]Farklı ol ki, diğerlerinden farkın olsun.[/b]

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  Düşülebilir.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.045

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  Merhaba ;

  Bu konuda farklı özelgeler var. Forumdan arama yaparak bakabilirsiniz.

  Hatırladığım kadarı ile karar uygulayıcıya kalmış.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  stajyer35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  stajyer35 Guest

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  Bazı özelgelerde indirilebilinir, bazı özelgelerde ise indirilemez sonucu çıkmış.. Biraz muallakta kalan bir konu. Tam kesinlik yok.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  65

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  Olması gerekeni yıllık gelir vergisinde düşülmesi gibi geliyor , Geçici vergide düşülmesi yanlış değildir.Uygulama da meslek mensupları daha çok geçici vergi beyanında indirim konusu yapmayı tercih etmektedirler.
  Bir aptalın dostluğu , bir akıllının düşmanlığından daima daha fazla zarar verir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  ANTALYA DEFTERDARLIĞI
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
  Sayı: ???????.Tarih: 28.08.2003
  Konu: Bağ-kur prim kesintilerinin G.Gelir vergisinin beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk
  İlgi: 13.08.2003 tarihli dilekçeniz Hk.
  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile ??.. Vergi Dairesinin ????. vergi numarasında gelir vergisi mükellefi bulunduğunuz Bağ-Kur primlerinin geçici vergi beyannamelerinde geçici verginin hesaplanmasında indirim konusu yapılıp,yapılmayacağı ve geçici verginin hesaplanmasında gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı sorulmaktadır.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun safi ticari kazancının tespitinde indirilecek giderlere ilişkin 40 ıncı maddesinde, teşebbüs sahipleri tarafından kendileri için emekli ve yardım sandıklarına veya sigorta şirketlerine ödenen emekli aidatı veya sosyal sigorta primlerinin gider yazılmasını öngören bir hüküm yer almamakla beraber,110 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren ticaret erbabı ile meslek erbabının,ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan tebliğde belirtilen esaslar dahilinde, ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri açıklanmış bulunmaktadır.
  Buna göre, Bağ-Kur primlerinin,gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun teşvik edilmesi şartıyla yıllık beyanname ile beyan edeceğiniz gelirden indirilmesi mümkün olup, geçici vergi beyannamesinde gösterilen gelirden indirilmesine imkan bulunmamaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  _________________________________________________
  T.C. MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü
  TARİH :27.03.2001
  SAYI :B.07.0.GEL.0.40/4006-579/10028
  KONU :Bağ-Kur primlerinin geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp, yapılmayacağı hk.

  ... İLGİ: 26.01.2001 tarihli dilekçeniz.
  Bakanlığımıza verdiğiniz ilgi dilekçenizin incelenmesinden, Bağ-Kur primlerinin geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi isteğiniz anlaşılmıştır.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinde ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri belirtilmiştir.
  Konuya ilişkin açıklamalar 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.
  Söz konusu Tebliğin "Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti" başlıklı 3. bölümünde;
  "Mükellef, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançların belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunun'da yer alan hükümlere uymak zorundadır ..."
  denilmiş, "Özellik Gösteren Durumlar Başlıklı" 4. bölümünde ise;
  "Mükellefler geçici vergiye tabi kazançların tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir."
  denilmiştir.
  Diğer taraftan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır..
  Buna göre, Bağ-Kur primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir.
  _________________________________________________
  Bağ-Kur kanununun ilgili maddesi;

  PRİM ORANLARI VE HESAPLANMASI:

  MADDE 49 ? (2423 sayılı yasayla değişik fıkra) Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede belirtilen gelir basamağının % 20'sidir.

  Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, basamak yükselmelerinde ise, iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. Sigorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden ay başından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna kadar hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır.

  (2433 sayılı yasayla değişik fıkra) Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulanmasında gider olarak gösterilebilir
  Konu üzerine daha sonra;

  110 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ


  Resmi Gazete Sayısı
  Resmi Gazete Tarihi 08/03/1973
  Kapsam
  1479 Sayılı Bağ - Kur Kanununun 49/3 üncü maddesi hükmünün uygulanmasında tereddüd edilmekte olduğu anlaşıldığından, bu konuda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun sâfi ticari kazancın tesbitinde indirilecek giderlere ilişkin 40 ncı maddesinde, teşebbüs sahipleri tarafından kendileri için emekli ve yardım sandıklarına veya sigorta şirketlerine ödenen emekli aidatı ve sosyal sigorta primlerinin, gider yazılmasını öngören bir hüküm yer almamakla beraber; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrasında, sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.

  Bağ-Kur Kanununun bu hükmü karşısında, anılan kanun uyarınca ödenen giriş keseneği ve primlerin, teşebbüs sahipleri tarafından hesaplara gider olarak yazılması gerekmekte ise de, söz konusu Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerinin doğrudan doğruya kayıtlara gider olarak intikal ettirilmesi halinde, özellikle ortaklıklarda, her bir ortağın ortaklıktaki kâr payının her zaman eşit olmıyacağı; ödenecek giriş keseneği ve primlerin seçilen aylık gelir basamağına göre değişebileceği ve bu nedenlerle de safi ticari kazancın tesbitinde bazı güçlükler ve sakıncalar doğabileceği açıktır.

  Bu durumda ;

  1. Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1 maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydiyle, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısiyle verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi ;

  2. Adî komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirket ortakları hakkında da yukardaki esaslar dairesinde işlem yapılması;

  3. Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8 inci maddesi hükmüne dayanarak hasılâtlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartiyle, anılan kanun gereğince ödedikleri Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de yukarıda belirtilen nedenler karşısında, bu kimselerin de, Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmeleri,

  uygun bulunmuştur.

  Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur.
  Daha sonra;
  217 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  ...
  16. Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar.
  ...
  34. Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.
  ...
  Ancak şu an 1479 sayılı yasanın geçici 10. maddesi haricinde yasa 5510 sayılı yasa ile yürürlükten kalkmış durumdadır. 5510 un ilgili maddesi;


  Primlerin ödenmesi
  MADDE 88- (Değişik: 17/4/2008-5754/52 md.)
  ...
  Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.
  ...
  _________________________________________________
  Sonuç olarak yukarıdaki özelgeler, 1479 sayılı yasanın yürürlükteyken verilmiştir, yeni verilecek özelgeler 5510 sayılı yasa dikkate alınarak verilecektir ki 217 sayılı tebliğin alıntı yaptığım kısmı kanaatimce ödenmiş olması koşulu ile geçici vergi dönemlerinde primlerin indirim konusu yapılmasına izin veriyor ayrıca gelirler genel müdürlüğünün görüşüde bu yönde.
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 7. #7
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.789

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  Şahsi görüşüme göre bağkur primleri,
  1- Ödenmiş olması şartıyla
  2- Defterinizin gider kısmına kaydedilmek şartıyla
  3- Gider olarak indirdiğiniz primleri daha sonra yıllık beyandan DÜŞMEMEK şartıyla

  indirebilirsiniz.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Mesajlar
  424

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  Alıntı twolf Nickli Üyeden Alıntı
  ...2- Defterinizin gider kısmına kaydedilmek şartıyla
  ...

 9. #9
  manasse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  manasse Guest

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  5510 sayılı kanunun 88.ci maddesinde SGK'na ödenen primlerin vergi uygulamasında gider olarak dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır.

  Ancak özellikle ortaklıklarda, her bir ortağın ortaklıktaki kar payının eşit olamayabileceği; ödenecek bağkur primlerinin seçilen aylık gelir basamağına göre değişebileceği ve bu nedenlede safi kazancın tespitinde sakınca doğabileceği nedeniyle söz konusu primlerin beyan edilecek gelirden yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılması daha sağlıklıdır.

 10. #10
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.789

  Ynt: Gelir geçici vergi beyanında bağkur primleri düşülebilirmi

  Alıntı mzhr Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı twolf Nickli Üyeden Alıntı
  ...2- Defterinizin gider kısmına kaydedilmek şartıyla
  ...
  Bağkur primini sigorta primi olarak değerlendirmek yanlış mı? Deftere kaydetmedikten sonra geçici beyandan nasıl düşeceksiniz.Bağkur indirimi bölümü yok.Deftere kaydetmekten başka seçeneğiniz varmı?

  Ayrıca en sorunsuz olanı elbetteki yıllık beyandan düşmektir.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Geçici vergi beyanında bağkur primleri indirimi
  Konu Sahibi SERAY Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 03.Şubat.2012, 15:28
 2. Geçici vergi beyannamesinde yanlışlık
  Konu Sahibi SEDEM Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 03.Ekim.2011, 17:47
 3. Ödenmeyen ssk primlerinin gelir vergisi geçici beyannamesinde gösterilmesi.
  Konu Sahibi ÜZER Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 27.Ocak.2011, 16:31
 4. Bağkur Askerlik Borçlanması Yıllık Gelir Vergisi Matrahından Düşülebilir mi?
  Konu Sahibi fetret Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mart.2010, 23:46
 5. Gelir Vergisi Beyannamesinde Bağkur Prim İndirimi
  Konu Sahibi kafkasm Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Mart.2008, 12:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36