kamu işçi maaş

Konu: Kira Sopajı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  26

  Kira Sopajı

  Ortaklık yapısı Adi ortaklık olan 2 diş hekimi ağız ve diş sağlığı polikliniğini işletmekteler.
  Sermaye payları Ortak A % 95, Ortak B %5 dir.
  İşyeri olarak kullandıkları daireyi Ortak A satın almıştır. Bu işyeri için kira stopaj kesintisi yapmamız gerekiyormu.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: Kira Sopajı

  Adi ortaklık olarak,
  Ortaktan kiralamış olduğunuz işyeri için kira stopajı yapmalısınız.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 3. #3
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.789

  Ynt: Kira Sopajı

  Alıntı REVİZYON Nickli Üyeden Alıntı
  Adi ortaklık olarak,
  Ortaktan kiralamış olduğunuz işyeri için kira stopajı yapmalısınız.
  +1
  ortaklar ve ortaklığı ayrı birer kişilik olarak düşündüğünüzde ortağa ait yerin ortaklığa kiralanması gerekmektedir.
  Saygılar.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  22

  Ynt: Kira Sopajı

  ok
  SMMM Mustafa DEMİRTAŞ

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: Kira Sopajı

  Alıntı mustafademirtas Nickli Üyeden Alıntı
  adi ortaklık muhtasar beyannamesi veriyormu ?
  >

  Tabi ki, veriyor.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 6. #6
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.789

  Ynt: Kira Sopajı

  Adi ortaklıkta muhtasar ve kdv beyanı ortaklık adına verilir.
  Geçici ve gelir vergisi ortaklar adına verilir.
  Saygılar.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  3

  Ynt: Kira Sopajı

  merhaba arkadaşlar söyle bir sorum olacak. yeni bir mükellefiyet kurcaz ama bu tür bakımından biraz farklı. aile hekimliği olarak açılacak herhan gibi ticaret sicil ve defter onayı olmayan sadece kirasından dolayı stopajı için işe başlama vercez ama şirket türü olarak ne seçilmeli ) diğer tüzel kişilik mi yoksa adi ortaklık mı vb. ayrıca kira kontratı 01/07/2010 tarihli ama 1 eylül itibariyle faaliyete geçmiş. bunun için ceza yermiyiz. ve üç aylık olarak bildirilecek olan bu kira stopajı işe başlama tarihi itirbariyle mi yoksa kira kontratının yapıldığı tarih itibariyleli beyanname düzenlenecek. bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim.

 8. #8
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.923

  Ynt: Kira Sopajı

  275 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  Resmi Gazete Sayısı 27684
  Resmi Gazete Tarihi 26/08/2010
  Kapsam
  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  (SERİ NO: 275)

  1. Giriş

  5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Yasal Düzenleme ve Tevkifat Uygulaması

  Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, "Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek veya çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin esaslarını düzenlemektir." hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde de "Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir.

  ...

  Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin aile hekimi için (6) katını, aile sağlığı elemanı için (1,5) katını aşmamak üzere tespit edilecek tutar, çalışılan ay sonuçlarının ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içerisinde ödenir..." denilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin1 17 nci maddesinde aile hekimlerine yapılan ödemelerin unsurları sayılarak, maddenin (C) bendinde, "Aile sağlığı merkezi giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım ve tıbbi sarf malzemeleri gibi giderleri için her ay tavan ücretin %100'ü ödenir." açıklamasına yer verilmiştir.

  Ayrıca, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin2 4 üncü maddesinin (1) numaralı bendinde, "Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.", 18 inci maddesinin (4) numaralı bendinde "Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler.", 22 nci maddesinde de "Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planı oluşturarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürlüğe bildirirler." açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarının Sağlık Bakanlığının emir ve talimatları doğrultusunda ücretli olarak çalıştırıldıkları, ayrıca aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapılacak giderlerin karşılanması ve aile sağlığı merkezinin yönetimine ilişkin yükümlülüğün de Sağlık Bakanlığınca aile hekimlerine verildiği anlaşılmaktadır.

  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler maddede bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup, maddenin devamında da hangi mal ve hizmetlerden hangi oranda tevkifat yapılacağı sayılmıştır. Ayrıca, aynı maddenin son fıkrasında, "Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir." hükmüne yer verilmiştir.

  Bu hüküm ve düzenlemelere göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulunmuştur. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.

  3. Diğer Hususlar

  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir.

  Aile hekimlerinin bu Tebliğ uyarınca yapacakları tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri muhtasar beyannamelerinin, 3403 ve 3464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  Bu Tebliğle getirilen düzenlemeler, Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

  Tebliğ olunur.

  *_________________________________________________ ________

  ¹ 12/8/2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  ² 25/5/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  ³ 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  4 3/3/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 23
  Son Mesaj : 11.Eylül.2014, 16:29
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 07.Mart.2013, 12:20
 3. Hem Kira Ödüyor Hem de Kira Alıyorum Beyanname Nasıl Olur
  Konu Sahibi murata Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 22.Mart.2010, 17:34
 4. Ticari Kazanç+Kira Geliri+Kira Gideri?
  Konu Sahibi leonard Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Şubat.2009, 08:57
 5. Kira Geliri-kira Gideri-kira Aidat Gideri Konularında Nasıl Yol
  Konu Sahibi yusuf hamza Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 18.Mart.2007, 02:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36