2. Kurumlar vergisinde matrah artırımı

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda Tasarıda yer alan kurumlar vergisi mükellefleri için geçerli asgari matrah tutarları da değiştirilmiştir. Yeni tutarlar dikkate alındığında, kurumlar vergisi mükellefleri için; matrah artırım oranları, asgari matrah tutarları ve uygulanacak vergi oranları aşağıda yer alan tablodaki gibi olmuştur

2006 Asgari Matrah Tutarı..........19 110
2007 Asgari Matrah Tutarı .........20.650
2008 Asgari Matrah Tutarı ........22 440
2009 Asgari Matrah Tutarı .........24 460