Gelir Vergisi indirimi haftaya TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonunda ele alınıyor.
Teklife göre Gelir Vergisinde alt sını %15 üst sınır ise %35 olarak belirlendi
Teklife göre Gelir Vergisine tabi gelirlerden 7.000 ytl kadar %15 16.000.-ytl'nin 7.000.-ytl'si için 1.050.-ytl fazlası için %20 oranında gelir vergisi kesilecek. 40.000.-ytl'nin 16.000.-ytl'si için 2.850 ytlfazlası için %27 40.000
ytl'den fazlasının 40.000.-ytl'si için 9.330.-ytl fazlası için ise %35 oranında gelir vergisi uygulanacak.Ayrıca Yatırım İndirimi Uygulamasınada son veriliyor.Ancak gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31.12.2005 tarihinden önceki yatırımlarına üç yıl süreyle indiri uygulanmaya devam edilecek
FERHAT