Talha APAK, YMM

Düzenlemenin öne çıkan kısmı ise, şüphesiz vergi ile ilgili bölümleri olmuştur. Vergi ile ilgili düzenlemeler kısaca, aşağıdaki üç başlık altında özetlenerek sıralanabilir.Torba Yasa ile Getirilen Vergi Düzenlemeleri ve Uygulama Esasları