Yurtdışında yerleşik yabancı bir şirket, bir Türk şirketiyle Türkiye'de adi ortaklık kuruyor. Adi ortaklıklarda gelir, ortaklar üzerinden beyan edildiğine göre yabancı firmanın Türkiye'de vergi mükellefiyeti açtırıp Kurumlar Vergisi beyan etmesi zorunlu mudur? Yoksa kurum stopajı vs. gibi başka bir yolu var mıdır?