Sayın 9705 üstat
sistem mart ayında yatan geçici vergiyi görmüyor. Uyarı mesajı geliyor. Endişem sonradan geçiciyi iade edip vergi ziyaı salıvermeleri. 01./04 ten önceki geçicilerin mahsup edileceği ile ilgili elinizde bir yazı genelge falan var mı? Şayet öyle ise sistem mart ayında yatan vergiyi niçin görmüyor?