2006-2009 kurum matrah arttırımı yapsak;
burda çıkan vergi 12.999 olsa
2010 yılı kurum vergi bey.de de hakedişlerimizden tevkif yoluyla kesilen stopjları mahsuptan sonra kalan 15.000 iade alacağızmı varsa bu aiacağımızı matrah arttrımından hesaplana vergiye mahsup edebilri miyiz...