kurum vergi beyannamemizde hesaplanan kurum vergisi : 9.003,86
Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler : 27.693,34 (yıl.yay.inş.stopaj)
yıl içinde ödenen geçici vergi . 2.029,62

İadesi gereken kurum vergisi : 18.689,48.-
İadesi gereken geçici vergi : 2.029,62.-
çıkıyor..
İncelmeye gitmeden geçici vergiyi alabiliyoruz sanıyorum.
Peki aidesi gereken kurum vergisinin ne kadarını incelme olmadan alabiliyoruz.. İnceleme istemeyeceğim incelamesiz bir kısmını alıp kalanını çıkacak vergilere mahsup yapmak istiyorum bu mümkün mü..
İade isteyeceğim kurum vergisi ne kadarı incelemesiz alınabilir ve ne tür evraklar istiyor vergi dairesi inceleme istemesem