Sevgili Formdaşlarım

6111 Sayılı Kanunu bu son günlerde bir kez daha incelerken hassas bir konuya dikkat çekeyim dedim.Onun içinde başlığını böyle açmayı uygun gördüm.

Konu kısaca şöyle;

Bildiğiniz gibi Kasa hesabı,Ortaklar hesabı,Emtialar,Demirbaşlar derken ortayada ister istemez (mükelleflerin ödeyeceği) bir bedel ortaya çıkmaktadır.Aşağıdaki yazı belki bir yol olur.
6111 Sayılı Kanunda;

''Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali'' BÖLÜMÜNDE


Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır.


Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.

Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve 6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.


İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.


Örnek 2- (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 20/5/2011 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın, kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 20.000 TL?dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.


________________________20/5/2011 ____________________________

153 TİCARİ MALLAR 20.000.-TL

191 İNDİRİLECEK KDV 2.000.-TL


525 KAYDA AL.EMTİA 20.000.-TL

ÖZEL KARŞILIK HESABI

(6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi)

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.000.-TL

(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

__________________________ / _____


denmektedir.Burda Kasayı düzeltmek isteyen bir SMMM arkadaşımız Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.

İbaresinden hareketle 525-Özel Karşılık hesabındaki parayı ortaklara dağıtırsa hiçde yanlış yapmamış olacak ve kasa'yıda otomatik olarak düzeltmiş olacaktır.

Yani alacağı bir kararla

_____________________________/________________________

525-


331-
____________________________/____________________________

Daha sonra

_____________________________/___________________________

331
102

__________________________/______________________________
FERHAT