01.07.2011 Muhtasar Beyanname Değişikliği

3 Aylık olarak verilecek muhtasar beyannamelere işçi sayısı kontrolü konulduğundan 01.07.2011 tarihinden itibaren 3 Aylık Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.07.2011 Katmadeğer Vergisi Beyannamesi (2) ve KDV9015 Beyanname Değişikliği

01.07.2011 tarihinden itibaren Katmadeğer Vergisi Beyannamesi (2) ve KDV9015 beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.07.2011 İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler İçin Gerekçe Girişi

01.07.2011 tarihinden itibaren İhtirazi Kayıtla verilecek beyannameler Özel Onay aşamasında İhtirazi Kayıt Gerekçesi belirtilerek onaylanacaktır.