İyi geceler,

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı sonucunda yayınlanan sirkülere göre, 28/06/2011 tarihinden itibaren, aile hekimlerince yapılacak ödemelerden tevkifat yapılmayacak ve muhtasar beyanname gönderilmeyecek. Ancak idare karara itiraz etti ve durum tekrar eskisine dönebilir.

Temmuz'da verilen muhtasar beyannamede bundan sonraki aylarda beyan olmadığı belirtilip yeni karara göre daha sonra gereken işlemler mi yapılmalı, yoksa durumun eskisine dönme ihtimali göz önünde tutularak beyan olacağı mı belirtilmelidir?

Teşekkürler,