kamu işçi maaş

Konu: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  115

  Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  Merhabalar.

  önceden beri şirket ortağı olan bir kişi şirket ortaklığı devam ederken aynı zamanda birde şahıs işletmesi açtı.

  cevap bulamadığım soru ise şirket ortaklığından dolayı bağ-kur sigortalısı olan bu şahsın ödediği bağ-kur primlerinin y.gelir vergisinde (yada geçici) indirim konusu yapıp yapamayacağım?

  iyi çalışmalar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  1.263

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  yapabilir, yapmaması için bir neden yok.
  İbrahim DEMİREL
  Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2011
  Mesajlar
  74

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  şirket ortakları kurum geçi vergi beyannamesinde ödedikleri primleri matrahtan mahsup edebilirler
  maliuzman@hotmail.com

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  Alıntı SMMM GÜREL YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
  şirket ortakları kurum geçi vergi beyannamesinde ödedikleri primleri matrahtan mahsup edebilirler
  Kurum geçicide mi? ??? olamazzz.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  134

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  Alıntı SMMM GÜREL YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
  şirket ortakları kurum geçi vergi beyannamesinde ödedikleri primleri matrahtan mahsup edebilirler
  bağkur primleri şahsidir, kurum geçici vergiden mahsup edilemez.. sadece gelir geçici vergiden mahsup edilebilir.
  SMMM SEVİNÇ ÖZTÜRK

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  Alıntı SMMM GÜREL YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
  şirket ortakları kurum geçi vergi beyannamesinde ödedikleri primleri matrahtan mahsup edebilirler

  sizi şakacı

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2011
  Mesajlar
  74

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI

  Gelir İdaresi Başkanlığı
  Tarih : 20.03.2008
  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-89/1-14884/4964
  Konusu : Limited şirket ortağının Bağ-Kur primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Hk.
  Muktezanın Özeti: İlgide kayıtlı dilekçenizde, ..... Vergi Dairesi mükellefi olduğunuzu, gayrimenkul kira geliri ile Limited Şirketi ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olduğunuz iki şirketten ücret gelirleri elde ettiğinizi belirterek, 2007 yılında ödediğiniz Bağ-Kur primlerinin beyannamenizde indirim konusu yapılıp yapılamayacağını sormaktasınız.
  1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24?üncü maddesinde sigortalı sayılacaklar belirlenmiş, (d) bendinde ?Limited şirketlerin ortakları? ve (g) bendinde ?Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları? hükümlerine yer verilmiştir.
  Aynı Kanunun 49?uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kesenek ve primlerin tümünün, yıl içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilebileceği belirtilmiştir.
  Diğer taraftan 110 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; ?193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun safi ticari kazancın tesbitinde indirilecek giderlere ilişkin 40?ıncı maddesinde, teşebbüs sahipleri tarafından kendileri için emekli ve yardım sandıklarına veya sigorta şirketlerine ödenen emekli aidatı ve sosyal sigorta primlerinin, gider yazılmasını öngören bir hüküm yer almamakla beraber; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49?uncu maddesinin 3?üncü fıkrasında, sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.
  Bağ-Kur Kanununun bu hükmü karşısında, anılan kanun uyarınca ödenen giriş keseneği ve primlerin, teşebbüs sahipleri tarafından hesaplara gider olarak yazılması gerekmekte ise de, söz konusu Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerinin doğrudan doğruya kayıtlara gider olarak intikal ettirilmesi halinde, özellikle ortaklıklarda, her bir ortağın ortaklıktaki kar payının her zaman eşit olmayacağı; ödenecek giriş keseneği ve primlerin seçilen aylık gelir basamağına göre değişebileceği ve bu nedenlerle de safi ticari kazancın tesbitinde bazı güçlükler ve sakıncalar doğabileceği açıktır.
  Bu durumda;
  1-Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1?inci maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi;
  2-Adi komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirket ortakları hakkında da yukarıdaki esaslar dairesinde işlem yapılması;
  3-Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8?inci maddesi hükmüne dayanarak hasılatlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartıyla, anılan kanun gereğince ödedikleri Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de yukarıda belirtilen nedenler karşısında, bu kimselerin de, Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmeleri, uygun bulunmuştur.? hükmü yer almıştır.
  Bu hüküm ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 1479 sayılı Kanun gereğince ödenen Bağ-Kur primlerinin ödenmiş olması şartıyla ödendiği yılda yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet sonucu elde edilen serbest meslek kazancından veya ticari kazançtan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  Bu itibarla elde ettiğiniz gayrimenkul kira geliri ve ücret gelirleri için vereceğiniz yıllık beyannamede, ödediğiniz Bağ-Kur primlerinizi indirim konusu yapmanız mümkün değildir.

  maliuzman@hotmail.com

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  Alıntı SMMM GÜREL YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
  ... gelir vergisi beyannamesinde ...
  siz kurum beyanından düşmeye kalkıyorsunuz.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 9. #9
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  Alıntı SMMM GÜREL YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
  MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI

  Gelir İdaresi Başkanlığı  her bir ortağın ortaklıktaki kar payının her zaman eşit olmayacağı; ödenecek giriş keseneği ve primlerin seçilen aylık gelir basamağına göre değişebileceği ve bu nedenlerle de safi ticari kazancın tesbitinde bazı güçlükler ve sakıncalar doğabileceği açıktır.

  Bağkur primleri, şirket tüzel kişiliği ile ilgili olmayan, yani ortakları ilgilendiren bir giderdir.
  Bu nedenle kurum geçici ile kurumlar vergisi beyannamesinde indirim söz konusu değildir.

  Ancak yukarıdaki özelgede bahsi geçen; şirkette kar dağıtımı yapılırsa ve ortaklar bu kar dağıtımından aldıkları karpayını gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederlerse o zaman ödedikleri bağkur primlerini düşebilirler.

  onun haricinde kurum geçici ve kurumlarda bağkur priminin indirimi söz konusu değildir.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  134

  Ynt: Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi

  Alıntı SMMM GÜREL YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı

  Bu hüküm ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 1479 sayılı Kanun gereğince ödenen Bağ-Kur primlerinin ödenmiş olması şartıyla ödendiği yılda yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet sonucu elde edilen serbest meslek kazancından veya ticari kazançtan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  Bu itibarla elde ettiğiniz gayrimenkul kira geliri ve ücret gelirleri için vereceğiniz yıllık beyannamede, ödediğiniz Bağ-Kur primlerinizi indirim konusu yapmanız mümkün değildir.

  yıllık gelir vergisi beyannamesinden söz ediliyor, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinden söz edilmiyor.. yani ltd.şti kurum geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinde böyle bir mahsup söz konusu değildir.
  SMMM SEVİNÇ ÖZTÜRK

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bes Primlerinin Gelir Vergisi Matrahından Düşülmesi
  Konu Sahibi canan_ieu Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Kasım.2014, 19:45
 2. Cevap: 4
  Son Mesaj : 15.Ocak.2013, 13:15
 3. Bireysel Emeklilik Primi GV Matrahından Düşülmesi Hak.
  Konu Sahibi M.Gür Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 13.Temmuz.2009, 19:09
 4. Ödenen Bağ-kur Prim. Gelir Ver.Matrahından düşülmesi
  Konu Sahibi Yeniyurt Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 18.Şubat.2009, 15:06
 5. Bireysel Emeklilik Sigortalarının ve Şahıs Primlerinin GMSi den Düşülmesi
  Konu Sahibi imparator58 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Şubat.2008, 09:21

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36