kamu işçi maaş

Konu: İntifa hakkı geliri hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  35

  İntifa hakkı geliri hk.

  Değerli arkadaşlar,
  İlginç bir durum ile karşı karşıya kaldım. Bu hususta yardımlarınızı bekliyorum. İlgilenen tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
  1- Bir akaryakıt istasyonunun mülk sahibi olan mükellefim kiracısı olan akaryakıt istasyonunun ana dağıtıcı firma ile bayilik sözleşmesi yapması ile sahibi bulunduğu akaryakıt istasyonunun arazisi için ana dağıtıcı firmadan 2005 yılında 10 yıllık süre için 450.000,-TL. intifa hakkı bedeli tahsil etti. (Kısaca kiracısı olan akaryakıt bayii ana firmadan bir para almış bu paranın karşılığı fatura düzenlemiş. Mülk sahibi olan mükellefim ise arazisi için intifa hakkı bedeli tahsil etmiştir.)

  2- Mükellefim 2005 yılında tahsil etmiş olduğu bu 450.000,-TL bedeli bize haber vermediğinden dolayı herhangi bir vergiye konu yapmadık.

  3- 2008 yılında ana dağıtıcı firma kayıtlarının incelenmesi sonucunda gerçek kişilere yapılan intifa hakkı ödemelerinin GVK. 70. maddesine göre Gayrimenkul Sermaye İradı olarak kabul edildiğe ve Gelir Vergisi Kesintisi yapılması gerektiği yönünde Gelirler Kontrolörünce Görüş ve Öneri Raporu düzenlenmiştir.

  4- Gelirler Kontrolörünün bu raporuna istinaden Vergi Denetmeni tarafından benim mükellefimin 2005-2006-2007-2008 yılları Gelir Vergisi Beyanları incelemeye alınmış (Mükellefim aynı zamanda ticari işinden dolayı gelir vergisi mükellefidir) 450.000,-TL intifa bedeli net Gayrimenkul Sermaye İradı olarak kabul edilerek 562.500,-TL Brüt tutar hesaplanmış ve bu bedelde 10 yıla bölünerek 2005-2006-2007-2008 yıllarına ait Gelir Vergisi matrahlarına 56.250,-TL. GMSİ eklenmek sureti ile yeni matrahlar hesaplanmış ve % 20 Gelir Vergisi Stopajı 11.250,-TL. kesinti yolu ile ödenen vergi olarak hesaplanan yeni vergi tutarından mahsup edilerek kalan vergiler tarafıma ödettirilmiştir.
  Vergi denetmeni raporunda elde etmiş olduğum bu gelirlerimin 10 yıl bir süreyi kapsadığından izleyen elde etmiş olduğum bu Gayrimenkul Sermaye İradının beyan edilip edilmediği hususunun vergi dairesince kontrol edilmesi hususunuda belirtip raporunu tamamlamıştır.

  5- Bu inceleme raporundan sonra henüz süresi gelmeyen 2009 ve 2010 yılları Gelir Vergisi Beyannamelerine Ticari kazançlarımın yanısıra elde edilen 56.250,-TL GMSİ geliride dahil ederek ve buna ilişkin % 20 Gelir Vergisi Stopajınıda mahsup ederek verdik.
  2009-2010 yıllarında ticari kazancımdan dolayı zarar etmem nedeniyle kesinti yolu ile ödenen vergilerden dolayı beyannamede iade edilecek Gelir Vergisi çıktı. (İade edilecek gelir vergisinide hiç iade almak gibi bir istekde bulunmadık.)

  BURAYA KADAR HERŞEY NORMAL. HİÇ BİR ANORMALLİK YOK.

  6- 2009-2010 yılları beyannamelerinden dolayı iade edilecek Gelir Vergisi tutarının iade talep edilmesi için vergi dairesinden bir yazının gelmesi ile sorun başladı.

  7- Bu iade tutarını bir kısım muhtasar ve KDV ödememize mahsup talebinden bulunduk. Vergi dairesinde mahsup işlemini yapacak memur ana dağıtıcı firmanın kayıtlarında bu intifa hakkı ile ilgili bir beyanın olmadığını söyleyince biz ana dağıtıcı firma ile irtibat kurduk.

  8- Ana dağıtıcı firma kendisi hakkında tutulan intifa hakkı ödemesinden dolayı %20 stopaj kesintisi yapması ile ilgili konuyu yargıya taşımış ve vergi mahkemesinden (193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun vergi tevkifatını düzenleyen 94. maddesinde intifa hakkının tesisi karşılığında ödenen bedel üzerinden vergi kesintisi yapılacağı şeklinde açık bir düzenlemeye yer verilmediğinden............ cezalı tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmamaktadır.) şeklinde bir karar aldıkları ve ilgili vergi dairesinin kararı temyiz etmesi sonucunda aynı karar danıştayca onanmıştır. (Kısaca mükellefime ödenen bu intifa hakkı % 20 Gelir Vergisi stopajına tabi olmadığı anlaşılmıştır.)

  9- Bu karar ile birlikte mükellefimin 2009 ve 2010 yılı Gelir Vergisi beyannamelerinde hesaplanan iade edilecek gelir vergisi tutarının diğer vergi borçlarıma mahsup edilmesi olayı gerçekleşmeyecek duruma geldi.

  OLAY KARMAŞIK BİR HAL ALDI VE NE BİZ NEDE VERGİ DAİRESİ BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ.

  10- 2005 yılından itibaren beyanların tümünün tekrar değiştirilmesi ve bu yıllara ilişkin beyannamelerin yukarıda tahsil etmiş olduğum net tutar olan 450.000,-TL./10 yıl = 45.000,- TL. olarak dahil etmek ve Gelir Vergisi Stopajı olmayacağından buna göre tekrar matrahları tespit etmek gerekir diye düşünülebilir.
  Ancak bizim 2005-2006-2007-2008 yılları matrahlarımız denetmen raporu ile düzeltilmiştir. Bu bize bir kısım haklar kazandırmazmı?
  Denetmen raporunda 2009 ve takip eden yıllardaki verilen beyannamelerde GMSİ tutarının beyan edilip edilmediği hususunun ilgili vergi dairesince takip edilmesini talep etmektedir. Bizde buna istinaden 2009-2010 yılları beyannamelerine denetmenin hesapladığı tutarları dahil ederek verdik.

  Bu tutarları geriye doğru düzeltmeye kalkıp brüt tutar yerine net tutarı beyannameye dahil edip Gelir Vergisi Stopajınıda mahsup etmesek 2008 yılına yaklaşık 10.000,-TL fark vergi çıkıyor. 2009 ve 2010 yılları içinde iade edilecek verginin tamamı yok olup her iki yıl da ödemeye dönmektedir.

  Not: 2006-2007-2008-2009 yıllarına Gelir Vergisi için matrah artırımı yapmış durumdayım. Bu artırım bu yıllardaki matrahlarının düzeltilmesine ve far vergi çıkmasına engel olmazmı.

  BU DURUMDA NE YAPABİLİRİM. BİR ÇIKIŞ YOLU ARIYORUM. YARDIMCI OLACAK ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.
  AHMET ALKAN


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: İntifa hakkı geliri hk.

  "Bu inceleme raporundan sonra henüz süresi gelmeyen 2009 ve 2010 yılları Gelir Vergisi Beyannamelerine Ticari kazançlarımın yanısıra elde edilen 56.250,-TL GMSİ geliride dahil ederek ve buna ilişkin % 20 Gelir Vergisi Stopajınıda mahsup ederek verdik.
  2009-2010 yıllarında ticari kazancımdan dolayı zarar etmem nedeniyle kesinti yolu ile ödenen vergilerden dolayı beyannamede iade edilecek Gelir Vergisi çıktı. (İade edilecek gelir vergisinide hiç iade almak gibi bir istekde bulunmadık.) "

  Demişsiniz.

  Cevap:

  Aslında burada intifa hakkı terimi yanlış kullanılıyor. Bu hak bir ayni haktır ve ayni zamanda tapuya kayıtlı olur. Buna hava parası veya peştamallılk demek daha doğru olur. Yargının red kararının gerekçesinde bu yatıyordur. Bu bir arızi kazançtır. GVK 82. maddesi esaslarına göre vergilendirilmelidir.

  Yapılan ödemelerin vergi borçlarınıza mahsubu işlemine gelince; Mükellef kendi beyanına itiraz edemez. Beyannamenizi ihtirazi kayıt dermeyan ederek vermeliydiniz. Bu nedenle düzeltme talebinde bulunarak ödenen vergiyi geri isteyemez veya mahsup talebinde bulunamazsınız.

  Vergi dairesine bir dilekçe vererek esasen verginin konusunda bir hata yapıldığını, tahsil edilen paranın kira geliri olmayıp arızi bir kazanç olduğunu, ödenen vergilerin buna göre hesaplanıp ödenmiş sayılmasını talep etmeniz gerekir. 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  35

  Ynt: İntifa hakkı geliri hk.

  Sayın Osman EROL bey,
  Öncelikle konu ile ilgilendiğiniz için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
  Konuya biraz daha açıklama getirecek olursak, yargı kararında bu ödemenin bir intifa hakkı ödemesi olduğu konusunda bir tereddüt yok. Ancak "intifa hakkı tesisinin bir kiralama olarak değerlendirilmesi mümkün değildir "şeklinde karar verilmiştir.

  Zaten 2005-2006-2007-2008 yılları matrahı vergi denetmeni tarafından düzenlenen inceleme raporuna istinaden düzeltilmiş durumdadır. Ayrıca inceleme raporunda izleyen yıllarda bu tutarların beyannameye dahil edilip edilmediği vergi dairesince takip edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

  Burada bizi zorlayan esas konu yukarıdaki belirtilen 4 yıla ait beyanlar tekrar düzeltilip tahsil etmiş olduğumuz net tutarlar beyannameye dahil edilmesi durumunda önemli tutarlarda gelir vergisi çıkmaktadır.
  Ayrıca 2006-2007-2008-2009 yılları için Gelir vergisi için matrah artırımına gittik. Bu artırım bizim bu yıllarımızı nasıl etkileyecek. Bu konuda sonuca varamadık.
  Tekrar teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: İntifa hakkı geliri hk.


  Sayıl aklan

  Konu mademki kiralama yani gayrimenkul sermaye iradı değil o halde GVK?nun 7 gelir unsurun diğer bir gelirine ait olacaktır. Bu durumda konunun arızi kazanç olduğu şüphesizdir.

  İntifa hakkı bedeli defaten ödendiğine göre bunu bir kira ödemesi gibi müteakip kullanma yıllarıına yayarak vergilendirmek yanlış olur. Tahsil edilen para tahsil edildiği yılın geliri sayılıp müteakip yılda beyan edilip vergisinin defaten ödenmesi gerekirdi.

  Daha önce söylediğim gibi, konuyu VUK?nun vergi hataları bölümünde sayılan verginin konusunda hata kapsamında değerlendirerek düzeltme talebinde bulunmak, GVK?nun . 82. maddesinin ilgili yıl istisnaları da dikkate alınarak tekrar gelir beyan etmek ve daha önce ödenen meblağın da beyan edilen yeni matrahın vergisine mahsup edilmesini talep etmek gerekir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  785

  Ynt: İntifa hakkı geliri hk.

  Ben bu durumu 6 yıldır GMSİ olarak beyan ediyorum. Yanlışmı yapıyorum ? (stopaj yok)
  saygılar...

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: İntifa hakkı geliri hk.

  Aslında Gelirler Kontrolörünün yorumu yanlış,zaten yargıda da kabul görmemiş,sonra da işler iyice karışmış. İntifa hakkını bir kiralama değil, süreli bir sınırlı ayni hakkın karşı tarafa devridir. Bu nedenle de stopaj yapılmaz, bedeli tahsil eden taraf ta GSMİ değil, GVK.mük.md.80/6'ya göre değer artış kazancıdır.(Arızi kazanç ta değildir). Danıştayın bir çok kararı da bu yöndedir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İntifa Senedi
  Konu Sahibi Yabancı Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Mayıs.2014, 13:09
 2. İntifa Hakkına El Konması
  Konu Sahibi darkknight Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Aralık.2013, 21:23
 3. G.V. Hesabında İntifa Hakkı Geliri İle İşyeri Kira Geliri Toplanır mı ?
  Konu Sahibi tarkaniz72 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Mart.2013, 15:06
 4. Görevi Başında Kalp Krizi Geçirerek Ölen SSK?lı ve Ölüm Geliri Hakkı
  Konu Sahibi nane Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Aralık.2008, 15:40
 5. İntifa Kaldırma
  Konu Sahibi Stajer_Fatih Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Ekim.2006, 12:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36