T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi : 26 / 10 /2011

Sayısı : KVK-21/2011-3 / Yatırım İndirimi - 15
İlgili olduğu maddeler :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2011 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,33 (yüzde yedi virgül otuz üç) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı