Gelir vergisi sil baştan
27.02.2006
Kurumlar Vergisinin ardından Gelir Vergisi Kanunu da sil baştan değiştiriliyor. Vergi Konseyi Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazımı için çalışma başlattı. Yasa Taslağı'nın Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak, Maliye Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Yeni düzenleme, ücretliler için ''asgari geçim indirimi'', serbest meslek mensupları için de ''beyin amortismanı'' getiriyor.

İlkeli, basit, sade, adil, eşit, sürdürülebilir, verimli ve etkin bir gelir vergisi sistemi öngören yeni düzenleme ile ''gelir vergisi tabanını yaygınlaştırması, yaşanabilir bir vergi ortamı sağlanması, mükellef odaklı bir yapı oluşturulması, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, kayıtdışı ekonominin önlenmesi ve vergi güvenliğinin güçlendirilmesi'' hedefleniyor. 14 ülkenin gelir vergisi rejimlerinin de incelendiği taslak çalışmasında ortaya çıkan ana başlıklar şöyle: ''İşçi ve memurlar için ''asgari geçim indirimi'' öngörülüyor. Doktor, avukat gibi serbest meslek mensuplarına yönelik ''beyin amortismanı'' düşünülüyor. İstihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılması, kentsel rantların vergilendirilmesi ve ev ekonomisine vergisel teşvik planlanıyor.'' Vergi Konseyi Başkanı Uysal, yeni düzenlemenin kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye de katkı sağlayacağını söyledi