Sayın Üstadlarım... 2011-Ocak-Eylül dönemi geçici vergisi beyannamesi verilecektir.Bu dönemde adımıza ödenen (stopajla öden) stopaj 12.000 TL Tahakkuk eden geçici vergi 18.000 TL dir. Bu 12.000 TL vergiyi geçici vergiden mahsup etmek istiyorum. Bu mümkün mü... Mümkün ise Tevkifat listesini de sunmamız mı gerekir. Saygılarımla