Otomasyonlu Ver. Dairelerince “Yıl. Gel. Ver.Beyannamesi” ile “Yıl. Gel. Ver. Beyannamesi (Beyana Tabi Geliri Sadece GMSİ'dan İbaret Olanlar İçin)” 2006 Mart ayından itibaren tek nüsha olarak alınacaktır 01-03-06 14:34

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
SAYI : B.07.1.GİB.0.71/7100-120
UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2006/3

.......…………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, Başkanlığımızca karakter tanıma (ICR) teknolojisine uygun olarak bastırılan “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” ile “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)” mükellefler tarafından iki nüsha olarak düzenlenmektedir.

Ancak, söz konusu beyannamelerde yer alan tablolardaki bilgilerin beyanname kabulü sırasında bilgisayara girişine yönelik olarak otomasyonlu vergi daireleri sistemlerinde gerekli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre, otomasyonlu vergi dairelerince, adı geçen beyannameler 2006 yılı Mart ayından itibaren tek nüsha olarak alınacaktır.

Ayrıca, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin; “Tablo-2 Gelir Bildirimi”, “Tablo-3 Vergi Bildirimi”, “Tablo-4 Bilanço Esasında Defter Tutan Mükelleflere İlişkin Performans Derecelendirme Bilgileri” ve “Tablo-5 İşletme Hesabında Defter Tutanlar ile Serbest Meslek Erbabına İlişkin Performans Bilgileri” ile Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin); “Tablo-2 Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bildirim” ve “Tablo-3 Vergi Bildirimi” bilgilerinin bilgisayara girişlerinin beyannamelerin alınması sırasında vergi dairelerince yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı