6111 sayılı kanun ile; İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA için verilen beyannameye istinaden KDV.si ödenerek pasifte karşılık hesabına alınan tutar (525 - Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı) sermayeye ilave edilebilir mi?

1.nolu Tebliğde "Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir." şeklinde net olmayan bir açıklama mevcut. Vergi İletişim Merkezi (VİMER - 444 0 189) ise konuyla ilgili Özelge isteyin demekte. Yeminliler tebliğdeki yazıdan sermayeye ilave edilebilir anlamını çıkarıyorlar.

Konuyla ilgili işlem yapan veya bilgisi olanlar yardım edebilirse sevinirim...