26 Aralık 2011 ve 28154 sayılı Resmi Gazete de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ,

'' Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere 11.70 TL + KDV ?( KDV dahil 12.64 TL )olarak tespit edilmiştir"