selam
Gelir vergisi kanununda çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinden gelir vergisi kesilmez deniliyor.Ama kanunu okuyunca sanki bu istisnanın sadece köy bütçesinden ücret alan çiftçi mallarını koruma bekçileri için olduğu şüphesi var.
Bizim beldedeki çiftçi mallarını korumanın kendi bütçesi var .
Sormak istediğim acaba çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinden köy bütçesinden değilde kendi bütçelerinden aldıkları ücretlerden gelir vergisi kesilir mi
ALTINCI BÖLÜM
Müteferrik İstisnalar
Ücretlerde:

5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam , bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri;
b