Merhaba,

A şahsı bir a.ş. de %30 hisse sahibidir. Şirketin herbiri 1.000 tl olmak üzere 2000 adet paydan toplam 2.000.000.- TL sermayesi vardır. Şirket 1.000.000.- TL daha sermaye artırımına gitmiştir ve A ortağı rüçhan hakkını kullanarak 300 adet hisse almıştır. Ayrıca rüçhan hakkını kullanmayan diğer ortaklardan kalan 200 hisseyide alarak şirketteki hisse sayısını 1.100 e çıkarmıştır. Sermaye artırımından sonra ortakların adına geçici ilmuhaber düzenlenerek teslim edilmiştir. Ortak A sermaye artırımı dolayısı ile elde ettiği 500 hisse karşılığı olan 500.000.- TL sermaye taahhüdünü yerine getirmeden henüz sermaye taahhüt süresi dolmamış), hisselerinin herbirini 1.200 TL bedelle 1100 adet hissesinin tamamını toplam 1.320.000.- TL ye başkasına devretmiştir. Alıcı aldığı hisseler karşılığında 500.000.- TL yi sermaye taahhüdü olarak şirkete ödemiş geri kalan 820.000.- TL yi ise Ortak A'ya vermiştir. Ortak A açısından hisse devri nedeni ile Değer artış kazancı doğmuşmudur? Eğer varsa bu kazanç bedeli ödenmiş hisse senetleri üzerinden mi hesaplanmalıdır yoksa satışı yapılan toplam senet bedellerindenmi hesaplanmalıdır.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.