Gelir vergisi mükellefi(şahıs) açısından menkul kıymet alım satım kazançlarından
2006 yılı içerisinde elde edilmiş kar yada zararların sene sonu itibariyle
değerlendirilme aşamasında ortaya çıkacak olan sonucun ihtiyari yıllık beyanname
ile verilmesi uygulamada nasıl gerçekleşecektir. İhtiyari beyanname 2007 mart
ayında gelir vergisi beyannamesi şeklindemi verilecektir. Örnek olarak
mükellefimizin bir yıllık vergi döneminde üçer aylık hareketleri

şöyledir

1. üç aylık dönem karı : 1000ytl. %15 stopaj = 150ytl
2. üç aylık dönem zararı : 1000ytl. %15 stopaj = yok
3. üç aylık dönem karı : 2000ytl. %15 stopaj = 300ytl
4. üç aylık dönem zararı : 1000ytl. %15 stopaj = yok

1.yıllık vergi dönemi içerisinde toplam kar = 3000ytl
1.yıllık vergi dönemi içerisinde toplam zarar= 2.000ytl
sene sonu net karı =1000ytl
ödenen vergi = 450 yt
bu durumda ihtiyari beyanname ile bildireceğimiz karımız 1000ytl mi olacaktır?
Stopaj yolula fazladan ödediğimiz 300ytl yi nasıl iade alacağız?
Elde edilen net karımızdan Gıda Bankacılığı Kapsamında yaptığımız bağış ve
yardımları indirim konusu yapabilirmiyiz.
2006 yılı içerisinde 500ytl lik Gıda Bankacılığı Kapsamında bağış yaptık
budurumda beyaname üzerindeki vergilendirme ve iade alacağımız nasıl
değerlendirilecektir?