[quote=14/02/2012-28204 nolu rg]VI- SONUÇ

31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?na 4.6.2008 günlü, 5766 sayılı Kanun?un 8. maddesiyle eklenen Geçici Madde 73?ün, 6.6.2008 tarihinden önce 29.1.2004 günlü, 5084 sayılı Kanun?un 3. maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden Anayasa?ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 22.12.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.