Anonim Şirket ortağının elde ettiği kar payları beyan sınırını aştığından beyanname verilecek. Ancak, bu ortağın temettü gelirlerinden 2004 yılına ait Kar Payı ilgili şirket tarafından 2005 yılında % 10 üzerinden stopajı kesilmiş; ancak ortağa net ödeme 2011 yılında yapılmıştır. Bundan sonraki dönemlerin karları 2011 yılından dağıtılmış ve stopajları yine 2011.de %15 olarak beyan edilip ödenmiştir. 2004 yılı karının stopaj oranının %10 olarak ödenmiş olması ancak Net miktarın ortağa 2011 yılında ödenmiş olması nedeniyle 2011 Beyanname verilirken 2004 yılına ait bu stopajın (oran farklılığı nedeniyle) mahsup edilmesinde bir sakınca var mıdır?

Şimdiden teşekkürlerimle,