Evet aynı durum 2010 yılı zararındada var. Bilanço ve gelir tablosunda görünen 960.000.-TL zarar ama beyanname üzerinden görünen rakam 952.000.-tl. zarar. Mali kar/zarar ile ticari kar/zarar