Avans kar payı dağıtımı için;
- Geçici vergi beyannamesinde kar oluşmalı ve en fazla oluşmuş kar kadar dağıtılabilir
- Avans kar payı dağıtımı için genel kurulca karar alınmalıdır
- Avans kar payı dağıtımı sadece şirket ortaklarına ve ortaklık oranlarına göre dağıtılır ortak olmayan müdür yada yön.kurulu üyelerine kar payı dağıtımı yapılamaz
- Şirkete borcu olan ortağa yapılacak kar payı dağıtımı öncelikle ortağın borcundan mahsup edilir eğer borcu karşılarsa kalan kısmı ortağa verilir yani ortağın şirkete borcu kapanmadıkça kar payı önce borca sayılacak
- Yıllık beyanname ile Geçici zamanlarında oluşmuş olan kar dan daha az kar çıkması yada zarar oluşması durumunda dağıtılmış olan avans kar payı kanuni ve serbest yedek akçelerden (Yani geçmiş yıl karları dağıtılmış olur) karşılanır yetmezse kalan kar payını ortaklar geri ödemekle sorumludur
- Dağıtılacak avans kar payına ait stopajlar dağıtılan ay muhtasar beyannamesi ile beyan edilmelidir
- Ortakların kar payı geliri elde etme açısından yıl kapandıktan sonra yıllık beyanname sonucunda oluşacak kar payına göre elde etme belirlenecektir.
Hatalı bir bilgi veya gözden kaçırdığım önemli bir husus var mıdır?
Saygılar