Birşeyde ben eklemek istiyorum; ihracatınız varsa ihracat tutarınızın binde beşi kadar belgesiz harcamayı
götürü gider uygulaması çerçevesinde gider yazabilirsiniz.