Öncelikle herkese günaydın, meslekte ve forumda yeniyim. Tecrübelerinizden faydalanmak istediğim bir sorum olacak,

SORU : TEİAŞ, firmamıza ait olan arazi üzerinden elektrik direkleri ve telleri geçirmiştir. Bununla ilgili TEİAŞ’a dava açmış ve dava lehimize sonuçlanmıştır. Yargıtay’dan onaylanan dava tutarına, üst hakkı kullanımı ve pilon alanı bedeli tarafımızca tahsil edilmiştir. Ancak tapuda henüz devir teslim işlemi yapılmamıştır. Bununla ilgili olarak kurumlar vergisinin 5’inci maddesi ve devamından yararlanıp yararlanamayacağımız ve faturayı ne zaman ve hangi tarihte keseceğimiz konusunda tarafımıza bilgi vermenizi dileriz.

Yardımlarını için şimdiden teşekkür ederim.