MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

GVK 283 No.lu Gelir Vergisi Tebliği kapsamında gönderilen Muhtasar Beyannamelerde (MUH;MUHGVK281) SADECE 101, 102, 103, 111, 253, 254 ,121 tür kodlu ödemeler için olmak üzere; ödemeleri bir sicil numarasından aynı tür kodunda olanları toplayarak tek satırda yazmaları mümkündür. Verilerini hazırlamış olan mükelleflerimiz 01.12.2012 tarihine kadar eskiden olduğu gibi ayrı ayrı gönderilebileceklerdir. Ancak 01.12.2012 tarihinden itibaren kabul edilecek olan tüm Muhtasar Beyannamelerinde bu tür kodları için aynı sicil numarası ve tür kodu için tek satır gönderilebilecektir.

Kaynak: GİB