Yurtdışındaki inşaat işleri ile ilgili olarak
Türkiye den geçici ve kat'i gönderilen demirbaşlar diğer ülkelere hangi fiyatdan ne şekilde gönderilmelidir
işleyiş nasıldır?