GVK 283 No.lu Gelir Vergisi Tebliği kapsamında gönderilen Muhtasar Beyannamelerde (MUH;MUHGVK281) SADECE 101, 102, 103, 111, 253, 254 ,121 tür kodlu ödemeler için olmak üzere; ödemeleri bir sicil numarasından aynı tür kodunda olanları toplayarak tek satırda yazmaları gerekmektedir. TCKN/VKN bilinmeyenler 1111111111/9999999999 yazmalarına müsaade edilecektir. Bu siciller için de aynı tür kodundan bilgiler toplanarak tek satırda yazılacaktır.

Kaynak: GİB