82 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri kapsamında oluşturulan Muhtasar Beyannameler (Muh;GVK281) üzerinde Aralık 2012 döneminden itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

Bu Beyannamelerde "Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)" bölümünde 101, 102, 103, 111, 121, 253 ve 254 Tür Kodlu işlemler bakımından uygulanmakta olan toplu olarak tek bir satırda yazma uygulaması sona erdirilmiştir. Bu itibarla, 101, 102, 103, 111, 121, 253, 254 Tür Kodlu işlemler için istenen bilgiler hesap/işlem esas alınmak üzere ayrı ayrı bildirilecektir. Dolayısıyla, bir dönem içerisinde aynı tür kodu içerisinde takip eden birden fazla hesap/işlem, tek bir satırda toplanmadan ayrı ayrı satırlarda belirtilmek üzere bildirilecektir.

Yine bu Beyannamelerde yalnızca 101, 102, 103, 111, 121, 253 ve 254 Tür Kodlu ödemeler bakımından uygulanmak üzere, "Ödeme Yapılanın" Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilinmiyorsa bu alanlara "1111111111/99999999999" ibareleri yazılacaktır. Yine, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilinmeyen kişiler bakımından aynı dönem içerisinde bir kodlu işlemle ilgili olarak birden fazla işlem yapılması durumunda, her bir işlem ayrı ayrı satırlarda ve bu kişilerin "Adı ve Soyadı (Unvanı)" alanları da mutlaka yazılmak suretiyle bildirilecektir. Ayrıca, Adres bilinmiyorsa adres alanına "Bilinmiyor" ibaresi yazılacaktır.