Yıllara sari inşaat işlerinde 170 ve 350 de bekleyen 2003 yılı enflasyon muhasebesi tutarını gelir ve gidere aktaracakmıyız. 2003 yılıenf. muhasebesi vergi dışımıdır?