Dar mükellefiyette işyerinin tespiti hakkında.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26