2012 yılında kira geliri elde edenlere yönelik olarak hazırlanan rehberde; kira gelirine konu mal ve haklar, kira gelirinde istisna

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi