Vergilendirme sürecinde verilmesi gereken beyannameler konusunda bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuatlar esas alınarak hazırlanmıştır.


"Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri" Tablosu