kamu işçi maaş

Like Tree4Beğeni

Konu: 2012 1. Dönem Geçici Vergide Ödenen Vergi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.409

  2012 1. Dönem Geçici Vergide Ödenen Vergi

  Arkadaşlar Merhaba

  1. dönem geçici vergide 700 tl ödenmiş sene sonunda zarar çıktı. Ben bu tutarı 193 den 136 ya mı alacağım birde iade veya mahsup olur mu bu tutar ?

  Teşekkür ederim
  Saygılarımla


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  1-Evet

  2-Nakden veya mahsuben iade alabilirsiniz 252 Nolu GVK Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre.
  Day-Dream bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.409
  Üstad Teşekkür ederim Saygılarımla

 4. #4
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.473
  Sayın Koraykara,

  Müsaadenizle aynı görüşte değilim. Geçici Vergi, Tevkif yoluyla ödenen vergiler kapsamına girmiyor.
  Ancak Geçici verginin uygulaması şöyledir;

  Ödenen Geçici vergiler Kurumlar Veya Gelir vergisi beyannamesini verilmesiyle kesinleşirler. ( Daha önce nakden veya mahsuben iade talebi yapılamaz ) Eğer ödeme fazla ise beyannamenin verilişinden sonra bir yıl içinde mahsubu yada iadesi gerçekleştirilmelidir, yoksa zamanaşımına uğrar ve alacak hakkı düşer. İade yada mahsup talebinde bulunduktan sonra bir yıllık süre durur. Esasen yasaya göre durumu mükellefe bildirme yükümlülüğü de Vergi Dairesine ( Mali İdareye ) aittir. Ancak ben bugüne kadar rastlamadım.

  Aksine bir görüşünüz varsa tekrar yazınız lütfen.
  Saygılar,

 5. #5
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Alıntı ksimkesyan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın Koraykara,

  Müsaadenizle aynı görüşte değilim. Geçici Vergi, Tevkif yoluyla ödenen vergiler kapsamına girmiyor.
  Ancak Geçici verginin uygulaması şöyledir;

  Ödenen Geçici vergiler Kurumlar Veya Gelir vergisi beyannamesini verilmesiyle kesinleşirler. ( Daha önce nakden veya mahsuben iade talebi yapılamaz ) Eğer ödeme fazla ise beyannamenin verilişinden sonra bir yıl içinde mahsubu yada iadesi gerçekleştirilmelidir, yoksa zamanaşımına uğrar ve alacak hakkı düşer. İade yada mahsup talebinde bulunduktan sonra bir yıllık süre durur. Esasen yasaya göre durumu mükellefe bildirme yükümlülüğü de Vergi Dairesine ( Mali İdareye ) aittir. Ancak ben bugüne kadar rastlamadım.

  Aksine bir görüşünüz varsa tekrar yazınız lütfen.
  Saygılar,
  Pardon hangi konuda aynı görüşte değilsiniz benimle? Bir de ben geçici vergi tevkif yoluyla ödenen vergiler kapsamına girer mi dedim? Ya da kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce iade talebinde bulunulabilir mi dedim?

  Ben hangi görüşüme itiraz ettiğinizi anlayamadım. Tabi sırf farklı bir görüş öne sürmek için yazmadıysanız bu mesajı.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 6. #6
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.473
  Sırf farklı bir görüş yazmak için böyle bir cevap tabiki yazmam.


  "252 Nolu GVK Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre." dediğiniz için görüş farkımız olduğunu düşündüm. Adı geçen tebliğ "Tevkif Yoluyla Ödenen Vergiler" in iade ve mahsup işlemlerini kapsar.

  Saygılar,

 7. #7
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  O zaman Sayın Ksimkesyan size yeni bir bilgi vereyim, 252 Nolu GVK Genel Tebliği sadece tevkif yoluyla ödenen vergilerin değil, aynı zamanda geçici verginin de mahsubuna ilişkin esasları kapsar. Bana inanmama ihtimalinize karşın tebliğin ilgili bölümünü copy-paste yapıyorum.

  "2. Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi

  2.1.Yasal Düzenlemeler

  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde; üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilemeyen tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edileceği, bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarının da o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edileceği belirtilmiştir. Bu esaslar kurumlar vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir.

  2.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup

  Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.

  Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

  Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.

  2.3. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade

  Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir.

  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü uyarınca, mahsup işleminin yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaz. Söz konusu mahsup işlemi 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak ilgili vergi dairesince re'sen yapılır.

  Mahsup işlemi yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir. Mahsubu yapılacak vergi borçları için vade tarihinden, yıllık beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. Dolayısıyla bu tarihten sonra söz konusu vergi borçları için gecikme zammı uygulanmaz.

  Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir.

  Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmaz.

  2.4. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu

  İlgili dönemler halinde hesaplanan geçici vergiden varsa o hesap dönemi ile ilgili olarak daha önce ödenmiş geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkif edilmiş vergiler mahsup edilmekte, mahsuptan sonra kalan tutar o dönem için ödenmesi gereken geçici vergi olmaktadır.

  Yıllık beyannamenin vergi bildirimi tablosunda yer alan geçici vergiye ilişkin satırda, beyannamenin ilgili olduğu geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi tutarı (ilgili geçici vergi beyannamelerinin ödenecek geçici vergi satırında yer alan tutarlar toplamı) gösterilir. Yıllık beyannamenin vergi bildirimi tablosunun kesinti yoluyla ödenen vergiler satırında ise, o yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin tamamı (geçici vergiden mahsubu yapılan tevkifat tutarları dahil) gösterilir."

  Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, yukarıda sözü edilen geçici vergi tutarı ile yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin tamamı mahsup edilir, kalan tutar ise bu Tebliğin 1.3. bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde red ve iade edilir."
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 8. #8
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.473
  Sayın Koray Karakaya,

  Benim tebliğe bakış açım biraz farklı. Kaldıki bununla ilgili Vergi Dairelerinde birçok olaylada karşılaştım. Bu yüzden 262 sayılı tebliğle uyarı niteliğinde bir açıklama da yaptılar. Sizin görüşünüze da tabiki saygım var. Ancak bilgi alışverişi yapılan bir ortamda, kullanılan kelimelerin "bana inanmama ihtimalinize karşın" gibi kullanılmasını da doğrusu uygun bulmadım.

  Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler,

  Saygılar tekrar.

 9. #9
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Sayın Ksimkesyan;

  1-262 Nolu GVK Genel Tebliğinde mahsup edilemeyen ve iade edilme durumu oluşan geçici verginin özellikle katma değer vergisi başta olmak üzere diğer vergi borçlarına mahsubu konusunda açıklamalara yer verilmiştir. Ancak 252 Nolu GVK Genel Tebliğ temel esas ve usullerin belirlendiği tebliğdir ve halen yürürlüktedir.

  2- Sizin 252 Nolu GVK Genel Tebliğine bakış açınız nasıl farklı? Ben bu hususu anlayamadım. Kurumlar vergisinden mahsup edilemeyen geçici verginin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin usul ve esaslar 252 Nolu GVK Genel Tebliğinin 2.bölümünde açıkça belirtilmiş.

  3-Üstelik siz saat 17.29'da gönderdiğiniz mesajda "252 Nolu GVK Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre." dediğiniz için görüş farkımız olduğunu düşündüm. Adı geçen tebliğ "Tevkif Yoluyla Ödenen Vergiler" in iade ve mahsup işlemlerini kapsar" ifadesini kullanmışsınız. Ben de bu bilginin yanlış olduğunu saat 17.33'de yazdığım mesajda açıkça belirttim. Hala benim değil sizin verdiğiniz bilginin doğru olduğunu söylüyorsanız bunu gerekçeleri ile açıklamanızı rica ediyorum.

  4-Ne gibi olaylarla karşılaştınız vergi dairelerinde? Ayrıca kişisel deneyiminiz olarak vergi dairelerinde her ne ile karşılamış olursanız olun, bu mer'i vergi mevzuatının yürürlükte olmadığını mı gösterir?

  5-252 nolu GVK Genel Tebliğinin geçici verginin mahsubunu kapsamadığını ısrarla iddia etmenizden sonra, bu hususun GVK GT:252'te yer aldığını söylemem üzerine bana inanmayacağınızı düşündüm, ki maalesef haklıymışım.
  Konu koraykarakaya tarafından (01.Nisan.2013 Saat 18:52 ) değiştirilmiştir.
  tarkaniz72 bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  785
  sanırım 2002-2003 yılıydı, böyle küçük rakamı bende Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterdim, iade istemedim. aradan bikaçyıl sonra v.dairesinden aradılar, hakkınız bitiyor banka hesabı gösterin yatıralım dediler söyledik o hesaba yattı para
  saygılar...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 4. Dönem Geçici Vergide 3. Döneme Göre Karın Azalması
  Konu Sahibi greatviper Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 19.Şubat.2018, 09:30
 2. 1.Dönem Geçici Vergide Zarar Varken Kar Hesaplama
  Konu Sahibi aygunh34 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2015, 16:59
 3. Geçici vergide önceki dönem sorunu hk.
  Konu Sahibi dolap Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2012, 22:30
 4. 2010/4.dönem geçici vergide mahsup işlemi
  Konu Sahibi meduzam Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 10.Şubat.2011, 16:36
 5. Bankalara Ödenen Stopajları Geçici Vergide Nasıl Düşeceğiz ?
  Konu Sahibi beyza Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 10.Mayıs.2007, 10:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36