kamu işçi maaş

Like Tree12Beğeni

Konu: Servis Taşımacılığı Nedeniyle Kısmi Tevkifat Uygulayacağız.Bundan Dolayı Kdv İadesi İstediğimizde...

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2012
  Mesajlar
  221

  Servis Taşımacılığı Nedeniyle Kısmi Tevkifat Uygulayacağız.Bundan Dolayı Kdv İadesi İstediğimizde...

  Servis taşımacılığı nedeniyle kısmi tevkifat uygulayacağız bundan dolayı kdv iadesi istediğimizde yapmamız gerekenler hakkında bilginize ihtiyacım var.

  En önemliside kısmı tevkifata dair kdv iadesinin mantığını izah edebilir misiniz..


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Ben şimdi anlamadım siz alıcı mısınız, yoksa satıcı mı? Satıcı iseniz kısmi tevkifatı siz değil alıcı yapacak, yok alıcı iseniz de iadeyi siz değil satıcı alacak zaten.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  22
  Alıntı weronx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Servis taşımacılığı nedeniyle kısmi tevkifat uygulayacağız bundan dolayı kdv iadesi istediğimizde yapmamız gerekenler hakkında bilginize ihtiyacım var.

  En önemliside kısmı tevkifata dair kdv iadesinin mantığını izah edebilir misiniz..

  117 nolu tebliğ

  5. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

  Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

  5.1. GENEL AÇIKLAMALAR

  5.1.1. Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.

  İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

  Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin harcama yetkilisince onaylanmış olması gereklidir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmayacaktır.

  5.1.2. İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla olmayacaktır.

  5.1.3. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde vergi dairelerince;

  - iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,

  - tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

  - tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste

  aranacaktır.

  İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim"in verilmiş olması zorunludur.

  İade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı şarttır. (Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve indirilecek KDV listesi Gelir İdaresi Başkanlığınca öngörülen şekil ve içeriğe uygun olarak internet vergi dairesi aracılığıyla gönderilecektir. İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine ibraz edilmeyecektir.)

  5.1.4. İade talepleri, Tebliğin (5.1.3.) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.

  5.1.5. Vergi inceleme raporu (VİR), Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu (YMM Raporu) ve/veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri, bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır.

  Aynı şekilde, teminat veya YMM Raporu ile yapılacak mahsuben iade talepleri, diğer belgelerle birlikte bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte, geçerlilik kazanacaktır. VİR sonucuna göre sonuçlandırılacak mahsuben iade taleplerinde ise mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle iadeye hak kazanılacaktır.

  Mahsuben iade taleplerinde, Tebliğin (5.2.1) bölümünde yapılan açıklamalarında göz önünde bulundurulacaktır.

  5.1.6. YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerlidir.

  5.1.7. 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin([15]), "II. Özel Esaslar" bölümündeki açıklamalar, kısmi tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından da geçerlidir. Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden doğan iade talepleri 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "II. Özel Esaslar" bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilecektir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak kısmi tevkifat tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel değildir.

  5.1.8. Alıcının, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan tevkifat uygulayarak temin ettiği mal ya da hizmeti iade hakkı doğuran bir işlemde kullanması ve bu işleme ilişkin olarak iade talebinde bulunması halinde iade talebi, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan alımlarda tevkifata tabi tutulan KDV'nin sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödenmiş olması kaydıyla, tevkifatlı işlemlere ilişkin olarak satıcıya ödenen/borçlanılan KDV hariç, genel esaslara göre yerine getirilir. Bu şekilde işlem tesisi için alıcının diğer alımları ile ilgili olarak özel esas uygulamasını gerektirecek bir durumunun olmaması gerekmektedir.

  Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması ve aynı dönemde indirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lu KDV Beyannamesinden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, önceki paragrafta belirtilen ödeme şartının sağlanmadığı kabul edilecektir. Ancak, diğer dönemlere ilişkin iade alacağının söz konusu borca mahsup edilmesi halinde, ödeme şartının gerçekleşmiş sayılacaktır.

  5.2. İADE UYGULAMASI

  5.2.1. MAHSUBEN İADE TALEPLERİ

  5.2.1.1. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir.

  Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.

  (1/3/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 122 SN GT ile eklenen paragraf.) 1 No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebilecektir.

  (1/3/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 122 SN GT ile eklenen paragraf.) Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi (rapor kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) kaydıyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılacaktır. Bu durumda, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

  5.2.1.2. İade taleplerinde vergi daireleri; gerekli kontrolleri yaparak, belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerinin tespiti halinde, eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirecektir. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin VİR, YMM Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilecek ve bunlara gecikme zammı uygulanmayacaktır. 30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilecek ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacaktır.

  5.2.1.3. Bu Tebliğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

  - Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

  - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

  - Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

  - Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

  - Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

  - Yapı denetim hizmeti,

  - Servis taşımacılığı hizmeti,

  - Her türlü baskı ve basım hizmeti,

  - İşgücü temin hizmeti,

  - Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

  ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 4.000([16]) TL'yi aşmayan mahsup talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

  4.000([17]) TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise sadece teminat ve/veya VİR sonucuna göre yerine getirilir. 4.000([18]) TL'yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR ile çözülür.

  5.2.1.4. Bu Tebliğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

  - Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

  - Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,

  - Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamındaki hizmetler,

  - Külçe metal teslimleri,

  - Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, ([19])

  - Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, ([20])

  - Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,

  - Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,

  - Ağaç ve orman ürünleri teslimi

  ile ilgili 4.000([21]) TL'yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

  4.000([22]) TL ve üzerindeki iade talepleri ise VİR sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 4.000([23]) TL'yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

  5.2.2. NAKDEN İADE TALEPLERİ

  Mükellefin talebi halinde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının aşağıda her bir işlem türüne ilişkin olarak yapılan belirlemeler dahilinde nakden iadesi mümkündür.

  5.2.2.1. Bu Tebliğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

  - Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

  - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

  - Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

  - Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

  - Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

  - Yapı denetim hizmeti,

  - Servis taşımacılığı hizmeti,

  - Her türlü baskı ve basım hizmeti,

  - İşgücü temin hizmeti,

  - Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

  ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya VİR ile yerine getirilecektir.

  İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran VİR sonucuna göre çözülür.

  5.2.2.2. Bu Tebliğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

  - Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

  - Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,

  - Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamındaki hizmetler,

  - Külçe metal teslimi,

  - Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, ([24])

  - Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,

  - Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,

  - Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,

  - Ağaç ve orman ürünleri teslimi

  ile ilgili 4.000([25]) TL'yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, VİR ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

  4.000([26]) TL ve üzerindeki iade talepleri ise VİR sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 4.000([27]) TL'yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

  5.3. İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

  5.3.1. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak bu Tebliğde açıklama bulunmayan durumlarda, KDV Kanununun (11/1-a) maddesinde düzenlenen gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için geçerli olan usul ve esaslara (indirimli teminat uygulaması hariç) göre işlem yapılacaktır.

  5.3.2. Mükelleflerin tevkifat uygulaması kapsamındaki işler dolayısıyla alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV'yi, ilgili dönemde iade konusu yapmama tercihinde bulunduktan sonra, izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade talep etmeleri mümkündür. Ancak, tevkifatlı işlemin gerçekleştiği dönem için düzeltme beyannamesi verilecektir.

  Aynı şekilde, mükelleflerin tevkifat uygulanan tutarı beyannamede iade olarak gösterdikten sonra, iade işlemi tamamlanıncaya kadar bu tercihlerinden vazgeçmeleri mümkündür. Bu durumda da iade beyanının yapıldığı dönem için düzeltme beyannamesi verilecektir.

  Her iki durumun da bir dilekçe ile bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

  5.3.3. Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilecektir.

  Mükellefin aynı dönemde başka iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde bu işlemlere ait iade talepleri, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

  Mükellefin aynı dönemde diğer iade hakkı doğuran işlemlerinin (indirimli orana tabi işlemler hariç) de bulunması ve iade edilmesi gereken KDV tutarının, tevkifat ve diğer iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade beyanı toplamından küçük olması halinde, iade talepleri mükellefin işlem türü bazında tercihi doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

  5.3.4. İade hakkı sahiplerince, iade alacaklarının mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesinin istenmesi halinde, ilgili bölümlerde nakden iade için yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak iadede, mahsup yoluyla iade edilen kısım, teminatsız incelemesiz nakden iade için bir sınır belirlenmişse, belirlenen sınırın hesabında dikkate alınmayacaktır.

  İade alacağının tamamının üçüncü kişilere nakden ödenmesinin talep edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır. Bu durumda, alacağın üçüncü kişilere ödenmesine ilişkin talep, alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış alacağın temliki sözleşmesi ile yapılacaktır. Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde de alacağın temlikine ilişkin talebin yukarıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

  İade alacağının, Tebliğin (5.2.1.) bölümünde belirtilmeyen; mükellefin kendisinin vergi dairesine olan borçlarına veya üçüncü kişilerin vergi dairesine olan borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Üçüncü kişilerin vergi dairelerine olan borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde, önceki paragrafta yapılan açıklamalara göre işlem tesis edilecektir.

  5.3.5. İade alacakları, her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı talep edilecektir. Birden fazla döneme ilişkin iade alacaklarının, kümülatif hesaplama yapılmak suretiyle birlikte (toplam tutar olarak) iadesi talep edilemeyecektir.

  Öte yandan, birden fazla döneme ilişkin iade alacağının aynı dilekçe ile istenmesi mümkündür. Ancak bu durumda, her bir döneme ait iade talep tutarının ayrı ayrı olarak dilekçede belirtilmesi ve eklerin de her bir dönem için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.

  İadenin YMM raporu verilmek suretiyle talep edildiği durumlarda, aynı takvim yılı içinde bulunmak ve her bir vergilendirme dönemine ait iade tutarı ayrı ayrı belirtilmek/hesaplanmak, istenilen bilgilere her bir dönem itibariyle ayrı ayrı yer verilmek koşuluyla birden fazla vergilendirme dönemi için tek bir YMM raporu verilmesi mümkündür.

  5.3.6. İade alacağının YMM raporu ile alınmak istendiği hallerde, esas itibariyle, YMM raporunun her bir iade hakkı doğuran işlem türü itibariyle ayrı ayrı düzenlenerek verilmesi gerekmektedir. Ancak, farklı iade hakkı doğuran işlemlerden (tam istisna kapsamındaki işlemler, indirimli orana tabi işlemler, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemler gibi) kaynaklanan iade taleplerinin, aynı vergilendirme dönemine ilişkin olması kaydıyla, aynı YMM raporuna istinaden sonuçlandırılması mümkündür. Bu durumda YMM raporu, her bir işlem türüne ait iade tutarı ayrı ayrı belirtilmek/hesaplanmak, istenilen bilgilere ayrı ayrı yer verilmek ve benzeri hususlara dikkat edilmek suretiyle hazırlanacaktır.

  6. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

  6.1. Bildirim Zorunluluğu

  Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

  Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibariyle;

  - Belgenin tarih ve numarası,

  - Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,

  - İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı,

  - Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,

  ve benzeri bilgilerini içeren liste (Ek 1), satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilecektir.

  Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacaktır.

  6.2. Müteselsil Sorumluluk

  Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır.

  7. KALDIRILAN TEBLİĞLER VE TEBLİĞ BÖLÜMLERİ

  1- 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (C) bölümü,

  2- 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümü,

  3- 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümü,

  4- 49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümü,

  5- 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (II) bölümü,

  6- 53 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği,

  7- 58 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümü (A/4 bölümü hariç),

  8- 59 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin, bu Tebliğ kapsamına giren iade taleplerine ilişkin olmak üzere (A) bölümü,

  9- 68 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği,

  10- 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 6. ve 7. bölümleri,

  11- 71 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin, bu Tebliğ kapsamına giren iade taleplerine ilişkin olmak üzere 3. bölümü,

  12- 72 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (1.2) bölümünün 18 numaralı paragrafı ile 4. ve 5. bölümleri,

  13- 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (3.5) bölümü,

  14- 224 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (5) numaralı ayrımı,

  15- 73 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 8. bölümü, 9. bölümün son paragrafı ile bu Tebliğ kapsamına giren iade taleplerine ilişkin olmak üzere 1. bölümü,

  16- 77 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 4. bölümü,

  17- 81 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 6. bölümü ile bu Tebliğ kapsamına giren iade taleplerine ilişkin olmak üzere 2. bölümü,

  18- Bu Tebliğ kapsamına giren iade taleplerine ilişkin olmak üzere 82 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.1) bölümü,

  19- 83 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5. bölümü,

  20- 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (II/3.1.6.) bölümü ile bu Tebliğ kapsamına giren iade taleplerine ilişkin olmak üzere (IV/2) bölümü,

  21- 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümü,

  22- 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünün 1. ve 2. bölümleri ile bu Tebliğ kapsamına giren iade taleplerine ilişkin olmak üzere 3. bölümü,

  23- 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E) bölümü,

  24- 89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümü,

  25- 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümü ve tevkifat uygulamasına ilişkin olmak üzere (F) bölümü,

  26- Bu Tebliğ kapsamına giren tutarlarla ilgili olmak üzere 92 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1. ve 3. bölümleri,

  27- 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5. ve 7. bölümleri ile 8. bölümün son tiresi,

  28- 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (1.3), 5. ve 7. bölümleri,

  29- 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5. bölümü ile bu Tebliğ kapsamına giren iade talepleri ile ilgili olarak 6. bölümü,

  30- 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1., 2., 3. ve 4. bölümleri,

  31- 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5. bölümü,

  32- 104 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2. bölümü,

  33- 105 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/1) ve (D) bölümleri,

  34- 107 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümü,

  35- 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümü,

  36- 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/3), (B/2) ve (D) bölümleri,

  37- 116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (4.5) bölümü,

  yürürlükten kaldırılmıştır.

  8. DİĞER HUSUSLAR

  8.1. Bu Tebliğin (7.) bölümüyle yürürlükten kaldırılan Tebliğler ve Tebliğ bölümleri dışındaki KDV Genel Tebliğlerinde ve diğer ilgili mevzuatta, tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere yapılan atıflar bu Tebliğin ilgili bölümündeki açıklamalara yapılmış sayılır.

  8.2. Tebliğin yürürlüğünden önce başlayan ve halen devam eden işler kapsamında, yürürlük tarihinden itibaren yapılacak işlemler bakımından da bu Tebliğde yer alan düzenlemeler geçerlidir.

  8.3. Bu Tebliğde yer verilmeyen ancak daha önce kısmi tevkifat uygulaması kapsamında olan işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin, söz konusu işlemlerle ilgili olarak daha önce yapılan düzenlemelere göre sonuçlandırılmasına devam edilecektir.

  8.4. Tebliğin (5.) bölümü, Tebliğin yürürlüğünden itibaren yapılacak iade talepleri için geçerlidir. Tebliğin yürürlüğünden önceki iade taleplerinin, ilgili dönemde geçerli düzenlemelere göre sonuçlandırılmasına devam edilecektir.

  9. YÜRÜRLÜK

  Bu Tebliğ, yayımını izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girer.

  Tebliğ olunur.

 4. #4
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053
  Merhaba ;

  Sn çandarlı ; sözünü edeceğiniz tebliğe,kanun maddesine,.. vs. atıfta bulunup düşüncelerinizi paylaşsanız daha iyi olur.

  Yukarıya alıntı yaptığınız tebliğe forumu kullanan her üyenin ulaşması zaten mümkün.Bir kez daha kopyalayıp buraya almak ???
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  189
  Alıntı weronx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Servis taşımacılığı nedeniyle kısmi tevkifat uygulayacağız bundan dolayı kdv iadesi istediğimizde yapmamız gerekenler hakkında bilginize ihtiyacım var.

  En önemliside kısmı tevkifata dair kdv iadesinin mantığını izah edebilir misiniz..
  Sayın weronx, taşıma faaliyetini sizin yaptığınızı düşünür isek, tarafınızdan kesilen 5/10 tevkifatlı faturalarda tevkif edilen kdv tutarı hizmeti yapmış olduğunuz firma tarafından sizin adınıza KDV2 beyannamesi ile vergi dairesi müdürlüğüne beyan edilerek ödeniyor. Daha sonrasında sizin adınıza beyan edilerek ödenen bu tutarı vergi dairesinden nakden veya mahsuben iade alabilmeniz için öncelikle devreden kdv tutarınızın olması gerekmektedir. Daha sonrasında ise KDV 117 tebliğine göre 2.000,00 TL tutar iadeye kadar teminatsız ve raporsuz bir şekilde iade alabiliyorsunuz fakat 2.000,00 TL üzerine iadeleriniz de ilgili vergi dairesine talep edeceğiniz iade tutarı kadar teminat mektubu veriyorsunuz ve indirilecek kdv listesi ve ilgili vergi dairesi tarafından talep edilecek evraklar doğrultusunda vergi dairesinin yapacağı inceleme neticesinde iadenizi alabiliyorsunuz. Yalnız servis taşımacılığı işlerinden dolayı talep edilen iade işlemlerinde YMM raporu geçerli değildir, vergi dairesi doğrudan kendi denetimini yapıyor. Herhangi bir mağduriyet olmaması açısından talep edilen tutarı teminat mektubu karşılığında ilgili firmaya hemen ödüyor. inceleme bittikten sonrada teminat mektubunu da iade ediyor.

  Bilginize,

  syg.
  weronx bunu beğendi.

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Alıntı suleyman057 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın weronx, taşıma faaliyetini sizin yaptığınızı düşünür isek, tarafınızdan kesilen 5/10 tevkifatlı faturalarda tevkif edilen kdv tutarı hizmeti yapmış olduğunuz firma tarafından sizin adınıza KDV2 beyannamesi ile vergi dairesi müdürlüğüne beyan edilerek ödeniyor. Daha sonrasında sizin adınıza beyan edilerek ödenen bu tutarı vergi dairesinden nakden veya mahsuben iade alabilmeniz için öncelikle devreden kdv tutarınızın olması gerekmektedir. Daha sonrasında ise KDV 117 tebliğine göre 2.000,00 TL tutar iadeye kadar teminatsız ve raporsuz bir şekilde iade alabiliyorsunuz fakat 2.000,00 TL üzerine iadeleriniz de ilgili vergi dairesine talep edeceğiniz iade tutarı kadar teminat mektubu veriyorsunuz ve indirilecek kdv listesi ve ilgili vergi dairesi tarafından talep edilecek evraklar doğrultusunda vergi dairesinin yapacağı inceleme neticesinde iadenizi alabiliyorsunuz. Yalnız servis taşımacılığı işlerinden dolayı talep edilen iade işlemlerinde YMM raporu geçerli değildir, vergi dairesi doğrudan kendi denetimini yapıyor. Herhangi bir mağduriyet olmaması açısından talep edilen tutarı teminat mektubu karşılığında ilgili firmaya hemen ödüyor. inceleme bittikten sonrada teminat mektubunu da iade ediyor.

  Bilginize,

  syg.
  Ufak bir düzletme yapalım YMM raporu olmadan iade alınabilecek tutar 122 Nolu KDV GT ile 4.000.-TL'ye yükseltildi.
  weronx ve aşkınbulduk bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2012
  Mesajlar
  221
  Hizmeti veren biziz . Vermiş olduğunuz bilgiler ve ilginiz için çok teşekkürler

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2014
  Mesajlar
  3
  Arkadaşlar herkese selam öncelikle ismim Ersin,

  Soruma gelecek olursak, servis işletmeciliğinde yapılan tevkifat işleminde 5/10 oran ile tevkifatlı fatura kesiyoruz.

  Örneğin:

  Matrah : 1.000,00
  Hes. KDV %18 : 180.00
  Tevkifat oranı 5/10 : 90,00 tl
  tevkifat hariç toplam 1,090,00 tl

  Alıcının bizim adımıza ödeyeeceği tutar 90,00 tl bu faturayı kestik.

  KDV Beyannamemizde de de kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde beyan ettik. ve diğer iade hakkı doğuran işlemler bölümüne geldik. Sorum burada başlıyor.

  Diğer iade hakkı doğuran işlemler bölümünde Matrah 1.000.00 tl Yüklenilen kdv 90,00 tl mi olacak

  yoksa yüklenilen kdv bölümüne o ay bu satış için yüklendiğimiz kdv yi mi yazacağız. (Yüklenilen kdv derken bu hizmet için aracımızın yakmış olduğu mazot vs giderlerin kdv si ) yoksa bu satış için bizden tevkif edilen kdv nin (90.00 tl ) tamamını mı yazacağız iade alan arkadaşlar konu hakkındaki bilgileirni paylaşabilir mi?

  yanıtlır için teşekkürler iyi forumlar.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2013
  Mesajlar
  127
  ben de ersin beyle aynı soruyu soracaktım. yardımcı olacak üstadlar varmıdır.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  93
  Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde matrah bölümüne 1.000 tl yüklenilen kdv bölümünede 90 tl yazacaksınız. Tevkifatlı satışlardan dolayı istenecek iadelerde yüklenilen kdv satışlarınızdan dolayı sizden tevkif edilen tutar kadar olacaktır.
  bulent249 bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Servis Taşımacılığı KDV İadesi
  Konu Sahibi yozgat Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Mart.2017, 14:06
 2. Servis Taşımacılığı Sözleşme
  Konu Sahibi URUM79 Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 11.Aralık.2015, 13:52
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Mart.2014, 08:34
 4. Servis Taşımacılığı
  Konu Sahibi arifyazıcı Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Şubat.2009, 21:50
 5. Servis Taşımacılığı
  Konu Sahibi arifyazıcı Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Ocak.2009, 17:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36