...mesken kira geliri istisnasının uygulanması ile Gelir Vergisi Kanununun 85 ve 86 ncı maddeleri uyarınca 2013 ve müteakip yılların gelirlerinin toplanması ve beyanına ilişkin açıklamalar

Gelir Vergisi Sirküleri (Gelirin Toplanması ve Beyanı) (TASLAK)