kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By koraykarakaya

Konu: Üvey Evlatta AGİ

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  483

  Üvey Evlatta AGİ

  çalışanlarımızdan birinin hanımının önceki evliliğine ait bir kızı bulunmakta. Bu evliliklerine ait bir de erkek çocukları toplamda 2 çocukları bulunmakta.kız çocuğunun velayeti anne de fakat soyadı doğal olarak babaya ait. Agi hesaplamasında erkek çocukla birlikte kız çocuğunu da hesaba katacak mıyız?


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  265 Nolu GVK Genel Tebliğine göre AGİ uygulamasında çocuk tabiri mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.

  Burada üvey evlat üvey baba ile birlikte oturduğu ve onun tarafından bakıldığı için AGİ kapsamı içerisinde değerlendirilmelidir.
  Konu koraykarakaya tarafından (07.Mayıs.2013 Saat 18:01 ) değiştirilmiştir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  483
  sağolun koray bey.

 4. #4
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Konuya ilişkin olarak Büyük Mükellefler VDB'nin bir özelgesi;

  "T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


  Sayı : B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK-230 21.03.2008 - 7922
  Konu : Asgari Geçim İndirimi  ……………………….

  İlgi: a) 25.01.2008 tarihli dilekçeniz
  b) 24.01.2008 tarihli dilekçeleriniz

  İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ile Başkanlığımız ……………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ücretli olarak çalıştırdığınız elemanınızın evlendiği kişinin ilk eşinden olan çocuğunun nüfus kaydının kendi üzerine olmadığı, eşinin çalışmadığı ve başka herhangi bir geçim kaynakları olmadığı için kendi çocuğu gibi bakmakta olup Aile Geçim İndiriminden nasıl yararlanacakları konusunda ve yine eşinden boşanmış ve kızının velayeti, boşandığı eşine verilen çalışanınızın Aile Geçim İndiriminden nasıl yararlanacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32’inci maddesinde; “(5615 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere 04.04.2007) Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

  Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

  İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

  İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

  Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

  Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

  Asgarî geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 265 Seri No.lu tebliğin 6 numaralı bölümünde belirtildiği üzere, asgari geçim indiriminden yararlanılmasında, çocuğun öz veya üvey evlat olmasına bakılmaksızın mükellefle birlikte oturması veya mükellef tarafından bakılması (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olması yeterlidir.

  Çalıştırdığınız elemanlarınız …………… ve …………….., evlendikleri eşlerinin çocukları (üvey çocuğunu) ile birlikte oturma şartını sağladıklarından, üvey çocuklarını “Aile Durumu Bildirimine” dahil edip, asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."
  keremcem bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  11
  kız çocuk babası üzerinden sağlık yardımı almaya devam ediyorsa babada kız çocuğundan dolayı agi alır

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Alıntı sgkrehberi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kız çocuk babası üzerinden sağlık yardımı almaya devam ediyorsa babada kız çocuğundan dolayı agi alır
  Hayır alamaz, burada üvey baba AGİ'den yararlandığı için ayrıca öz babasından genel sağlık sigortası olsa bile AGİ'den yararlanamaz.

  265 Nolu GVK GT bölüm 2;

  "İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır."
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.735
  Baba halihazırda, kız çocuğunu aile bldiriminde göstermiş olup, AGİ alıyor olabilir mi?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  483
  öz baba da alıyor olabilir,öğrenmek lazım .teşekkürler

 9. #9
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Öz babanın asgari geçim indiriminden yararlandığı tespit edilir ise ne olur?

  VUK madde 341

  Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.

  Yukarıki fikralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.

  Kanun maddesinde hangi nedenle vergi ziyaı ile karşılaşıldığını belirtilmiştir.

  VUK madde 344
  341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.


  Kanun maddesinde ne kadar vergi ziyaı cezası ile karşılaşılacağı belirtilmiştir.

  Öz baba yanıltıcı beyanda bulunması durumunda haksız asgari geçim indirimi kullanması verginin daha az ödenmesi durumunda 6183 sayılı AATUHK cezalı olarak tahsili gerçekleşir.Haksız yararlanılan asgari geçim indirimi ve vergi ziyaı cezası ödemek durumundadır,fazladan alınan asgari geçim indirimi vergi ceza ihbarnamesinin kesinleşme tarihine kadar gecikme faizi uygulanır.

  İyi Günler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Üvey Evlat Sağlık Yardımı
  Konu Sahibi aygunh34 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 29.Eylül.2016, 18:48
 2. Üvey Evlatta AGİ
  Konu Sahibi aygunh34 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 08.Mayıs.2013, 10:04
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Temmuz.2010, 23:31
 4. Üvey anneye sağlık karnesi çıkartılması
  Konu Sahibi adnanguclu Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Aralık.2007, 13:33
 5. üvey anne ssk sigotalısı çocktn dolayı sağlık hiz.yararlanm.
  Konu Sahibi singleboy61 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Haziran.2005, 12:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36