kamu işçi maaş

Like Tree12Beğeni

Konu: Ev Hanımlarına Ütü İşi Yaptırımı Gider Pusulası KDV-Stopaj

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  1.014

  Ev Hanımlarına Ütü İşi Yaptırımı Gider Pusulası KDV-Stopaj

  Firma tekstil ürünleri ütüleme ve paketleme işi yapmaktadır
  Firma ev hanımlarına evlerinde ütü ve paketleme işlerini belli bir ücret karşılığı yaptırmaktadır ve bu ödeme içinde Gider Pusulası düzenlemektedir
  Bu durumda;
  Gider Pusulasında Stopaj hangi oranda olmalıdır? KDV hesaplanmalımıdır?
  İyi Çalışmalar


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Öncelikle bahsettiğiniz iş GVK md.9 uyarınca esnaf muaflığı kapsamında bir faaliyet olmadığı için gider pusulası düzenlenmesi yanlıştır. Yapılması gereken bu ev hanımlarının bordroya alınarak ücret ödenmesidir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  1.014
  Üstadım kısmi işler yani bir seferlik
  Eğer gider pusulası düzenlense KDV-Stopaj ne olması gerekir di?
  Saygılar

 4. #4
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Bir seferlik te olsa gider pusulası düzenlenemez. Burada işveren ve işçi arasında kısmi süreli iş ilişkisi oluşmuş durumda. Elde edilen gelir GVK md.61 uyarınca ücret geliridir. Ücret geliri de hiç bir şekilde gider pusulası ile belgelendirilemez.

  Bunun çok yaygın bir uygulama olduğunu da biliyorum aslında, ama yaygın olması kanuna aykırı olduğu gerçeğini değiştirmiyor ne yazık ki.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  20
  Sayın:Koraykarakaya ekteki özelge'dende görüleceği üzere ilgili olay,ücret değil % 10 Gider Pusulası Tevkifatlı İşlemi göstermektedir.Yorumunuz için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.


  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


  Sayı

  :

  62030549-120[9-2012/818]-733

  20/05/2013

  Konu

  :

  Evde firmalardan alınan malzemelerle yapılan krem ve parfüm kapağı montaj işinin esnaf muafiyeti kapsamında olup olmadığı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde firmadan almış olduğunuz malzemelerle krem ve parfüm kapağı montaj işi yaptığınızı belirterek esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9'uncu maddesinde, "Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

  ...

  1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)

  ...

  Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

  ...

  Bu muaflığın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almıştır.

  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesinde "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanun'un 94'üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, (13) numaralı bendinde esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca)

  a) 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

  b) Hurda mal alımları için % 2,

  c) Diğer mal alımları için % 5,

  d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,

  oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan 264 Seri No.lu Gelir Vergi Genel Tebliğinin 2.2. Esnaf Muaflığı Kapsamında Evlerde Üretilebilecek Ürünler başlıklı bölümünde

  " ...

  Diğer taraftan, anılan bentte sayılan emtianın imali için ödenen hizmet bedelleri de (ücrete ilişkin unsurları taşımamak kaydıyla) bu bent kapsamında değerlendirilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

  Buna göre, krem ve parfüm kapağı takma işi söz konusu bendte yer alan ürünlerle benzerlik göstermediğinden anılan bend hükmüne göre esnaf muaflığından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

  Ancak, evde yapmış olduğunuz krem ve parfüm kapağı montaj işinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmakta olup, yaptığınız iş karşılığında firma tarafından yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin (13-d) numaralı bendi gereğince %10 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

  Diğer taraftan evde, firmadan almış olduğunuz malzemelerle yaptığınız işin bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak işçi - işveren ilişkisi doğuracak şekilde yapılması durumunda ise yapılan ödemelerin ücret kabul edilerek Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94, 103 ve 104'üncü maddelerine göre vergilendirileceği tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Ne yazık ki son zamanlarda sıkça karşılaştığımız "özensiz özelgeler"den bir tanesi daha. O kadar özensiz ki kendi içinde bile çelişkili.

  Önce şöyle diyor;

  "Buna göre, krem ve parfüm kapağı takma işi söz konusu bendte yer alan ürünlerle benzerlik göstermediğinden anılan bend hükmüne göre esnaf muaflığından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır."

  Sonra da böyle diyor;

  "Ancak, evde yapmış olduğunuz krem ve parfüm kapağı montaj işinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmakta olup, yaptığınız iş karşılığında firma tarafından yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin (13-d) numaralı bendi gereğince %10 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir."

  Bir kere buna benzer işlerin GVK md.9/1 kapsamına girebilmesi için öncelikle ortada bir işçi-işveren ilişkisi değil, bir ticaret(alım-satım ve evde ürün imali) ilişkisi olması gerekir.

  Tartıştığımız konuda şirket tekstil ürünlerini üretmiş, sonra ev hanımlara göndermiş, onlar da şirketin belirlediği prosedür çerçevesinde ve işverenin gözetiminde, doğrudan işverene yazılı olmayan bir hizmet akdi çerçevesinde ütü ve paketleme işlemini yaparak geri göndermişler. Bu olay çok bariz bir biçimde ne GVK md.9/1'e girer ne de md.9/6'ya. Zaten aslında özelgede de bu hususlar düzgün bir şekilde açıklanmış. Ne var ki sondan bir önceki paragrafta işler çığrından çıkıyor, ve daha önceki paragraflarda yer verilen yasal açıklamalara tamamen zıt bir şekilde kapak takma işi esnaf muaflığına girer gibi bir açıklama yapılıyor. Bir sonraki paragrafta ise tekrar fikir değiştirilerek işçi-işveren ilişkisi varsa esnaf muaflığından yararlanamazsınız diyor. Net bir sonuca varılamıyor.

  Ama belki de işi sırrı özelgedeki şu cümlede saklı. "evinizde firmadan almış olduğunuz malzemelerle krem ve parfüm kapağı montaj işi" .Acaba burada firmadan malzeme almak satın almak mı, yoksa aynen fason işçilikte olduğu gibi malzemelerin fer-i ve dolaysız zilyeti olmak mı?
  Eğer birincisi doğru ise esnaf muaflığı vardır, ikincisi doğru ise asla ve asla bir ticari kazançtan, dolayısı esnaf muaflığından söz edemeyiz.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Bu konuda Sayın Koray beye katılıyorum.

 8. #8
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Sayın koraykarakaya'ya bende katılıyorum ve dediği gibi yaygın bir uygulama haline gelmeye başladı işine gelen (sözüm meclisten dışarı) gider pusulası,gider pusulası bunun bir yolu yoldamı mevcut ama kimse araştırmıyor sonra ceza gelince neden geldi oluyor.

  İyi Günler.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Kasım.2009
  Mesajlar
  353
  Üstat konu hakkında 2 soruda benim olacak;

  1- Kişi çiftçi fakat taş duvar örmesinide biliyor, özel idare yol yapımı esnasında istinat duvarını bu kişiye yaptırmak istemekdedir, iş yaklaşık 10-12 gün sürecek,
  2- Bayramlarda vb etkinliklerde Kaymakamlıklarca kiralan Davulculara ödenen ücretler

  ödemeler gider pusulası ilemi olmalı yoksa Bordromu düzenlenmeli?

  Teşekkürler.

 10. #10
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  1- Çiftçi ve duvar ustası olan şahısın özellikle de köyde olduğunu, bir duvar örme işini baştan sona işverene taahhüt ettiğini, işverene doğrudan hizmet akdi ile bağlı olmadığı hususlarını da göz önüne alarak GVK md.9/3 uyarınca esnaf muaflığından faydalanabileceği kanaatindeyim.

  "3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47'nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51'inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar"

  2- Davul çalanlar ise esas itibariyle müzisyenler, bu nedenle GVK md.61 uyarınca serbest meslek erbabıdır. Ancak bu işi arızi olarak yaptıklarını kabul edersek belgelendirme 221 Nolu GVK 221 uyarınca gider pusulası ile olacaktır.
  ferruh ve Day-Dream bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tercümanlık Hizmeti Gider Pusulası Stopaj Oranı Hk.
  Konu Sahibi tankut Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 04.Ekim.2018, 09:17
 2. Patent Kullanımı Gider Pusulası Stopaj Oranı
  Konu Sahibi pardon1986 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 15.Aralık.2016, 10:05
 3. Gider Pusulası, Stopaj Oranı Ve Süreklilik Problemi
  Konu Sahibi Woncan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Haziran.2013, 11:51
 4. Gider Pusulası Stopaj Oranı Hakkında
  Konu Sahibi hakan03 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 27.Aralık.2005, 15:03
 5. Gider Pusulası-Stopaj Oranı
  Konu Sahibi SMMMESUT Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Eylül.2005, 00:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36