2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/29