kamu işçi maaş

Like Tree9Beğeni

Konu: Satış Personelinin Giderleri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2012
  Mesajlar
  188

  Satış Personelinin Giderleri

  merhaba,

  denetim firmasından gelen denetçilerden şöyle bir ifade duydum,

  satış personeli, şehir içi satış işlerinde, yemek masraflarının perakende satış fişi ile belgelenmesi gerekir, bu durumda bu bedelleri personelin ücret bordrolarına ekleyerek giderleştirebilirsiniz.

  uygulamada nasıl bir yol izliyorsunuz, bu işlem mantıklı gelmiyor.

  toplantı, konferans, fuar amaçlı personel x otele gidiyor, bütün gün orada kalıyorlar, restoranda yemek yiyorlar, bu harcamaları direkt gidere atıyoruz, o halde bizim personelin getirdiği her tür harcamayı ücrete eklememiz gerekir.

  iyi günler.

  not: her personele günlük yemek kuponu veriliyor.


 2. #2
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.464
  Sayın Önmuhasebeci,

  Aslında sorunun cevabını kendiniz vermişsiniz. Yemek kuponu veriyorsunuz (sodexo,ticket gibi sanıyorum). Başka belgeye gerek yok. Kupon sınırlarını aşan bir giderleri var ve bunları da ödüyorsanız o zaman Fatura getirilmesi gerekiyor. (PSF de uygun değil).

  Saygılar,
  Kevork

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2012
  Mesajlar
  188
  Sayın ksimkesyan,

  soru şu aslında, her personelimize yemek kuponu veriyoruz. Bu harcamalar gelen fatura ile giderleşiyor.

  satış personeli için özel bir durum var.

  sabahtan akşama kadar otellerde toplantılara giriyorlar, konferanslara katılıyorlar,
  veya şirketin bulunduğu şehir içinde satış işlemi için dolaşırlarken yemek, içecek benzeri harcamaları oluryor.

  bu durumda nasıl davranmamız gerekir, genel müdür bir toplantıya gidiyor, 5 yıldızlı otelde oturup yalnız başına yemek yediğini farz edelim bu gider ne yapılmalı.

  diğer bir soruda çalışanlar şehir dışına gidiyor mesela hava limanında sabah yada akşam yemek yiyorlar bu harcama direkt gider olur mu ?


  psf kullanımı 15-25 lira gibi bir harcamada söz konusu, 200-400 liralık bir yemek için fatura istiyoruz, fakat 10 lira içinde fatura getirin demek biraz zor olur.
  Konu önmuhasebeci tarafından (23.Temmuz.2013 Saat 15:36 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.464
  Sayın Önmuhasebeci,

  soru zorlaştı. Mesele harcırah konusuna geldi. Şehir içi olsun şehir dışı olsun eğer yanlarına yemek kuponu veriyorsanız bunların sayısını günün programına göre arttırmak bir çözümdür, acil olay yada durumlarda getirilen belgeleri de doğrudan gider yazmanın bir mahsuru yok. Harcama listesi yapar (15 - 20 tl) tutarındaki belgeleri liste haline getirir üzerine amirin de onayını alıp giderleştirirsiniz.

  Müdürler sorusu ise ayrı konu, yakın tarihte "içki" konusuna dayalı olarak birhayli yazmıştık.

  Havalimanındaki harcamaların makul bir seviyede olanlarında bir engel yok. Havalimanındaki bedellerin şehir içindekilere oranla neredeyse iki katı olduğunu gözönüne alarak. Belki bu programa göre de ek kupon da bir çözüm olabilir.

  Ancak harcırah meselesi en doğru çözüm olsa da (ücret olarak bordroya gider) hakkaniyetli dağıtım çoğunlukla zor olur. Çünkü Müdürün de Satıcının da ücretleri farklı olsada ortalama yemek, yol giderleri aynıdır.

  10 tl için fatura istenmesinin zorluğunu kabul ediyorum ancak VUK ve KDV tebliğlerinin bu duruma çok büyük esneklik getirmediğini söylemek lazım.

  Yardımcı olabildimmi bilmiyorum.

  Saygılar,
  Kevork

 5. #5
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Sayın önmuhasebeci,

  Sorunuzu ayrıntılı bir şekilde dayanklı olarak açıklayacağım dikkatli bir şekilde okuyunuz.

  Maliye Bakanlığı,perakende satış-yazar kasa fişlerini gider belgesi olarak,sadece ticari faaliyetlere ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan (kırtasiye,büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet alımlarını kabul etmektedir.Bunların dışındaki giderler gider olarak kayıtlara alınabilmesi için GVK ve KVK bakımından matrah tespitinde gider olarak kayıtlara alınabilmesi için fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

  Size ilgili özelgeleri gönderiyorum.

  Tarih 04/10/2011
  Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-500
  Kapsam
  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
  Sayı
  :
  .4.35.16.01-176300-500
  04/10/2011
  Konu
  :
  Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV'nin indirilip indirilemeyeceği hk.
  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz tarafından iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet bedelleri (Gıda, şeker, çay, ekmek, mutfak tüpü, yemek, gazete, hırdavat, sabit kıymet bakım-onarımı vb.) ile şirket çalışanlarınızın görevli olarak çıktığı iş seyahatlerinde satın almış olduğu (yemek, otopark, otoban geçiş ücreti, taksi ücreti, oto yıkama vb.) hizmet bedelleri için mal ve hizmet satan kişilerce düzenlenen perakende satış fişleri ile yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
  Vergi Usul Kanunu Yönünden
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır." denilmiş, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.
  Anılan bent hükmü uyarınca, yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.
  Öte yandan, anılan Kanunun 232 nci maddesinde; fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler sayılarak, bu kimselerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri karşılığında perakende satış fişi düzenleyecekleri hükme bağlanmıştır.
  Konu ile ilgili olarak, 204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;
  "Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.
  İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir."
  Ayrıca, 206 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğinin (G) bölümünde; "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  Bu durumda, sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır."
  açıklamalarına yer verilmiştir.
  Buna göre, fatura düzenleme haddinin altında kalan mal ve hizmetler için alınan perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.
  Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.
  Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacak giderler tadadi olarak sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiş bulunmaktadır.
  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerin; kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık illiyet bağının bulunması, keyfi olmaması, işyerinde kullanılmak ve tüketilmek üzere satın alınmış olunması halinde, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
  Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden
  Katma Değer Vergisi Kanununun "Vergi İndirimi" başlıklı 29 uncu maddesinde,mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, buKanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim vehizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katmadeğer vergisini indirebilecekleri; indirim hakkının da vergiyi doğuran olayın vuku bulduğutakvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirmedöneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.
  Aynı Kanunun 34/1 inci maddesinde, yurt içinde veya ithal olunan mal ve hizmetlere aitkatma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıcagösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği; 53 üncümaddesinde ise bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanunundadüzenlenen vesikaları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.
  Buna göre, KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketimekonu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genelgiderlerin ödeme kaydedicicihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödemekaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değervergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

  Tarih 23/11/2009
  Sayı B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965-110919
  Kapsam
  T.C.MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı
  SAYI : B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965
  KONU :
  ....................................................
  İLGİ: ................ tarihli yazınız.

  İlgide kayıtlı yazınızda, firmanızın uluslararası deniz taşımacılığı faaliyeti ile iştigal ettiği, şirket personelinin geminin bulunduğu limanlarda yapmış olduğu iş seyahatleri esnasında yemek, otopark ve benzeri harcamalarından oluşan ve fatura sınırını aşmayan giderlerinin fatura düzenleme sınırını geçmemesi ve fatura temininde yaşanan güçlüklerin de dikkate alındığında, fatura yerine perakende satış vesikası ile belgelendirilmesi hususunun bir kez daha değerlendirilmesi talep edilmektedir.
  Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirileceği hüküm altına alınmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesinde de, "...Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.
  Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde, "birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;
  1 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2 - Serbest meslek erbabına;
  3 - Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
  4 - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5 - Vergiden muaf esnafa.
  Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
  Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 670 TL'yi (2009 yılı için) geçmesi veya bedeli 670 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.
  Konuyla ilgili yayınlanan 204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
  Söz konusu düzenleme mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri kapsamakta olup, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının bu kapsamada değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu tür harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburidir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Başkan a.
  İzin verilen harcamalar haricindekiler dışında mutlak suretle fatura ile belgelenmesi gerekmektedir.Fatura ile belgelendirilmesi zorunlu bulunan mal ve hizmet alımlarının perakende satış-yazar kasa fişi ile belgelendirilmesi durumunda gider olarak kabul edilemeyecektir, mal ve hizmet alımlarına karşılık giderleriş ve işletme ile ilgili ilişkili olsa dahi fatura ile belgelendirilmemesi durumunda ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamaz ve bu fişlerde bulunan KDV indirim konusu yapılamaz.(KDVK madde 30/d)

  Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:
  d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.


  İyi Günler.

  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2012
  Mesajlar
  188
  sayın Demiral,

  Teşekkür ederim.

  verdiğiniz özelgelerin içerikleri konusunda bilgim var, fakat uygulamada personel köşedeki büfeden yemek yemiş fişini getirmiş ise bu olmaz fatura ile değiştir diyemiyorum, personelin kapı kapı fatura kesecek büfe aramasını istemek abesle iştigal olur, personel iş mi yapacak yediği 3 liralık tostun faturasının peşinde mi koşacak, aynı zamanda özelgelerini içeriği konusunda tereddütüm de yok eğer ki bir harcama yapılıyorsa fatura alınmalıdır.

  uygulama söz konusu olduğunda ise mümkün olmuyor, henüz uygulayan bir şirket görmedim.

  150-200 kişilik bir satış kadronuz var, bu personel gün içinde antalya'ya satış için gidip dönüyor, yediği havalimanındaki tostun, kahvenin yada öğle yemeğinde vakit bulup bir 5 dakika yedikleri için eğer ki biz fatura istemiş olsak ticareti bitirip kapıya kilit vururduk.


  "Soruma dönersek" ilk başta sanıyorum yanlış ifade ettim,
  şehir içinde pazarlama departmanı iş yapıyor, bu sırada yiyecek, içecek tüketiyorlar,bu durumda yaptıkları harcama ücrete mi eklenmelidir ?

  mesela, pazarlama personeli ile yemeğe gidiyor 3-4 kişi yemek yiyor 300-500 ne ise faturasını kestirip ödemesini kendi kredi kartları ile yapıyor, masraf listesine ekliyor muhasebeye getiriyorlar, ay sonunda masrafları banka hesaplarına ödeniyor.

  fakat üst tarafta bahsettiğim konu müşteri yemeği, pazarlama çalışması, ürün tanıtımı vs. gibi bir amaç yok,
  satış elemanı sabah şirketin merkezi olan şehirde işe gidiyor, pastaneden aldığı kahvaltılık, öğle yemeği, geç saatlere kadar çalıştıklarında 20.00 den sonra akşam yemeği de yiyebiliyorlar, ayrıca devamlı sokakta oldukları için ofis gibi bir ortama ihtiyaç duyduklarında bir çah-kahve satılan yere girip bir şeyler içip çalışıyorlar...

  bu noktada sorum şehir içinde oluşan satış ekibi yemek-içecek masrafları giderleşir mi ?

  teşekkür ediyorum.

 7. #7
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Bunun cevabını en iyi sizin bilmeniz gerekir. Firmayı tanıyorsunuz, eleemnları tanıyorsunuz, yaptıkları işi biliyorsunuz. Eğer burda amacı aşan bir durum varsa elbette dikkat çeker ve giderleşmemesi gerekir.
  Yok herşey firmanın satış cirosu ile bağlantılın ise ve oransal olarak mantıklı ise giderleşir tabi.
  Fatura konusuna da o kadar takılmayın.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 8. #8
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Sayın önmuhasebeci,

  Özelgelerin üzerine farklı bir yorum yapmayacağım soruna karşılık tüm cevaplar açıkça belirtilmiş.

  Yalnız şirket çalışanı şirketle ilgili harcamalarını yada mal alımlarını kendi kredi kartı ile yapıyor ise ve parasını şirketten peşin tahsil ediyor ise örtülü kazanç dağıtımına girmektedir.

  En kısa sürede çalışanlarınızı bu hatalardan döndürünüz.

  İyi Günler.
  önmuhasebeci bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 9. #9
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Fatura konusuna da o kadar takılmayın.
  Sayın nguroy merhaba,

  Yukarıdaki mesajınızdan alıntı yaptığım kısım için konuşuyorum ilgili kanun maddeleri,tebliğler ve özelgeleri hiçemi sayıyorsunuz ?

  İyi Günler.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Öyle bir niyetim yok tabiiki. Doğrusu sizin de belirttiğiniz gibidir. Bunun aksini savunmuyorum.
  Benim söyledğim ise burası Türkiye neremiz doğru ki?
  Ben 40 yıldır bu yüzden (kötüye kullanma olmadığı takdirde, özel durumlar hariç) Niye fiş aldın bu ufak masraf için fatura almalıydın diyen mali denetçi görmedim.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Mahkeme Kararı ile Alt Taşeron Personelinin Kıdemi
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2018, 16:02
 2. Tekne Personelinin Sigortalılığı
  Konu Sahibi PERSONEL1 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 10.Temmuz.2017, 16:51
 3. Özel Güvenlik Personelinin Mesai Saatlerinde Şirketimizden İzin Alması Hk.
  Konu Sahibi yavuzakbal Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Ekim.2014, 09:29
 4. Emekliliği Gelen Personelinin İş Akdinin Fesih Edilmesi
  Konu Sahibi NeoRoeN Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Haziran.2013, 09:38
 5. Şirket Personelinin Banka Hesabı Üzerinde Yapılan İşlemler
  Konu Sahibi Ahmet Cavli Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 05.Aralık.2006, 18:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36