kamu işçi maaş

Konu: Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  171

  Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?

  merhaba

  Bir peugeot minibüsle Okul Servisi İşi yapmak isteyen kişi Basit usul olur mu?

  Minibüsün ruhsatında "okul taşıtı" ibaresi yazıyor.
  saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?

  47 nci Maddedeki Genel Şartlar;

  1. Kendi iş yerinde çalışıyor olmak,

  . İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanması,

  . Seyahat, hastalık, askerlik dolayısıyla geçici olarak işin başında bulunulmaması,

  . Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunması, halinde bu şart ihlal edilmiş olmaz.

  2. İş yerinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde, yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 630 milyon lirayı, diğer yerlerde 450 milyon lirayı aşmamak,

  3. Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

  Bu şartlar, işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeni işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

  48 inci Maddedeki Özel Şartlar;

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 9 milyar lirayı veya yıllık satışları tutarının 12 milyar lirayı aşmaması,

  2. Yukarıda belirtilen işlerin dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 4.500 milyar lirayı aşmaması,

  3. Yukarıda yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 9 milyar lirayı aşmaması,

  gerekmektedir.

  ayrıca
  Basıl üsülden yaralanamacak olanlar;


  Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;

  İkrazat işleri ile uğraşanlar; (Borç veya ödünç para alıp verme işi)

  Sarraflar ve kıymetli mücevherat alım satımı ile uğraşanlar; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar;

  Sigorta prodüktörleri;

  Her türlü ilan ve reklam işi ile uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler;

  Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;

  Tavassut işi yapanlar;

  Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler

  Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip ve işleticileri. Ancak, sürücüsünden başka 14 ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşıyan motorlu kara taşıtları işletenler için bu hüküm uygulanmaz.

  Ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler.

  Maliye Bakanlığınca gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

  Basit usulden yararlanamazlar.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  81

  Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?

  Alıntı Dinçer KUM Nickli Üyeden Alıntı
  47 nci Maddedeki Genel Şartlar;


  2. İş yerinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde, yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 630 milyon lirayı, diğer yerlerde 450 milyon lirayı aşmamak,

  48 inci Maddedeki Özel Şartlar;

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 9 milyar lirayı veya yıllık satışları tutarının 12 milyar lirayı aşmaması,

  2. Yukarıda belirtilen işlerin dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 4.500 milyar lirayı aşmaması,

  3. Yukarıda yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 9 milyar lirayı aşmaması,

  gerekmektedir.
  2. (4369 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1999) İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2.900 Yeni Türk Lirasını, diğer yerlerde 2.100 Yeni Türk Lirasını aşmamak.(***)

  Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
  Madde No 48
  Kapsam
  (4369 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1999) Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır*)
  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 43.000 Yeni Türk Lirasını veya yıllık satışları tutarının 60.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması,

  2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 21.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması,(**)

  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 43.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması.(***)

  Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

  Sn. Dinçer Kum'un yukarıdaki açıklamaları doğrudur. Yalnız rakamlar değişmiştir.


  Saygılar

  SMMM
  Dilek KARACA
  ıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez.
  <br /> Andre GİDE

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?

  Sayın Dilek KARACA
  düzeltmeniz için teşekkürler.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  81

  Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?

  Sn.Dinçer KUM

  Sizin de dediğiniz gibi bilgi paylaşılması gereken bir değerdir.  Saygılar,

  SMMM
  Dilek KARACA
  ıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez.
  <br /> Andre GİDE

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  Basit Usul+Ö.K.Cihaz kull.

  Sayın Dinçer Kum yazınızda maddelerin içinde Ödeme Kaydedici Cihaz kullananlar Basit Usulden yararlanamaz diye yazmışsınız. Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak Basit Usule engel değil diye biliyorum. İsterler ise Basit Usule Tabi olan mükellefler talepleri halinde Yazar Kasa kullanabilirler KDV Oranı kısmını 0(sıfır) olarak ayarlattırırlar. Yok anlatmak istediğiniz Yazar Kasa kullanmakta olanlar Basit Usule geçemezler ise durum farklı zaten Gerçek Usulde veya başka tür bir mükellefiyetleri vardır. Basit Usule geçemezler. Yanılıyor isem uyarınız. vaktim yoktu bunun ile ilgili kısmı hatırlayamadım bulur isem kaynağı ile birlikte yazarım. saygılar,
  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  81

  Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?

  Basit(*) Usulün Hududu
  Madde No 51
  Kapsam

  11. (4444 sayılı Kanunun 14/A-2 maddesiyle kaldırılmıştır Yürürlük;
  14.8.1999)(**)

  (**) 11. (Kaldırılmadan önceki şekli) (3505 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle eklenen bent) Ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler;

  Kaldırılan Hükümler
  Madde No 14
  Kapsam
  A) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun,
  1-9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelen hükümleri,
  2-51 inci maddesinin 11 numaralı bendi,

  B) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

  1-344 üncü maddesinin son fıkrası,
  2-368 inci maddesinin son fıkrası,

  C)16/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 83 üncü maddesi ile 84 üncü maddesine bağlı tarifenin 6 numaralı bendi,

  D) 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi,

  E) 29/6/1999 tarihli ve 4393 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin h fıkrası,

  Yürürlükten kaldırılmıştır.


  Evet size katılıyorum. Yazarkasa ile ilgili madde 4444 sayılı kanunun 14/A-2 maddesiyle kaldırılmıştır. İlginize teşekkürler.

  Saygılar,

  SMMM
  Dilek KARACA
  ıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez.
  <br /> Andre GİDE

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Motorlu Kurye Basit Usul Olur mu ?
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Temmuz.2019, 23:30
 2. Basit usul olur mu?
  Konu Sahibi SMMM FATİH Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 22.Ocak.2010, 13:43
 3. Basit Usul Olur mu?
  Konu Sahibi Kobe_Braynt Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Nisan.2007, 12:51
 4. Basit usul olur mu?
  Konu Sahibi rıza özbek Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Mayıs.2006, 12:13
 5. Haftada Bir Gün Pazarda Mal Satışı İşi Basit Usul Olur mu?
  Konu Sahibi Ogrenci Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Eylül.2005, 09:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36