kamu işçi maaş

Like Tree4Beğeni

Konu: Mahsup Olur mu ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  111

  Mahsup Olur mu ?

  merhaba üstadlar ;
  2012 yılı ygv beyannamesini yaparken
  zarar : 80.750
  GMSİ : 30.000 (işyeri Kira geliri)
  iadesi gereken GV : 6.000

  olacak şekilde beyanda bulunduk.

  vergi dairesine, bizden kesilen vergilerin borçlarımızdan mahsup edilmesi için başvurduğumuzda zarar beyanından dolayı iade talebinde bulunamayacağımız söyledi. Vergi dairesinin uygulaması doğrumudur yoksa biz kesinti yoluyla ödenen vergileri borçlarımızdan mahsup edebilirmiyiz. Saygılarımla ;

  Bana anlatırsanız&nbsp; &nbsp; UNUTURUM<br />Bana gösterirseniz HATIRLAYABİLİRİM<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Beni dahil ederseniz&nbsp;&nbsp; ANLARIM<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Çin atasözü

 2. #2
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.470
  Sayın emari,

  Bu konu karmaşık aslında. Temel ilke toplam gelirin vergilendirilmesidir, bu durumda beyanname üzerindeki vergi alacağınızın iade edilmesi gerekir. Ancak doğruluğu tartışılabilir bir uygulama hatırlıyorum. Ticari kazan dışındaki tevkifatı yapılmış gelirlerin beyanı ihtiyari olan sınırı 2012 için 25.000 TL idi bu sınırın altında kalsaydı tutar beyan etmezdiniz ve iadesi de söz konusu olmazdı. Siz beyan etseniz dahi vergi dairesi bunu gerekçe sayarak iadesini yapmayabilirdi, benzer bir mukteza vardı diye hatırlıyorum ama bulabilirmiyim bilmiyorum.

  Gelirin toplanması esasına bakarsak iadeyi engelleyecek bir durum görünmüyor, varsa da benim hatırımda da yok. Ancak engel yoksa dilekçeyi verdiğiniz anda mahsubu yürürlüğe girer. İade isterseniz beyanname üzerinde kesinleşen alacak olduğu için bir yıl içinde müracaat edip iadesini istemelisiniz yoksa zamanaşımına uğrar.

  Ancak tereddütleri ortadan kaldırmanın en güzel yolu hemen bir mukteza talebinde bulunmanızdır. Beyannamenin bir örneğini ve tahakkuk fişinizin tabi, bir yazıya ekleyerek beyannamede görünen alacağımın iadesinde veya mahsubunda yasal bir engel olup olmadığını "Bilgilendirme Yasası" çerçevesinde tarafıma açıklamanızı rica ederim deyip müracaat edin. Ve sonucu da bizimle paylaşın lütfen.

  Konuya Koray Beyin de bir göz atmasında yarar var derim ben.

  Saygılar,
  Kevork
  iduru bunu beğendi.

 3. #3
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822
  Selamlar

  Ticari zararın gayrimenkul sermaye iradı kazancından yıllık beyannamede mahsup yapılıp yapılmayacağı hk. Tarih 26/08/2011
  Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 88-1442
  Kapsam

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 88-1442 26/08/2011
  Konu : Ticari zararın gayrimenkul sermaye iradı kazancından yıllık beyannamede mahsup yapılıp yapılmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ticari faaliyetinizden doğan zararın gayrimenkul sermaye iradı gelirinizden fazla olduğu, bu zararın aynı döneme ait gayrimenkul sermaye iradı kazancınızdan mahsubunun yapılabilmesinin mümkün olup olmadığı ile gayrimenkul sermaye iradınız üzerinden yapılan tevkifatların takip eden yılda ticari kazancınızdan kaynaklanan diğer vergilerden mahsup edilip edilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, 70'inci maddesinde ise gayirmenkul sermaye iradının tarifi yapılarak mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.
  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 85'inci maddesinde gelirin toplanması ve beyanı ile ilgili açıklamalara yer verilerek, mükelleflerin, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri ve beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Ancak, aynı Kanun'un 86'ncı maddesinin birinci fıkrasının 1/c bendi gereğince vergiye tabi gelir toplamının 103'ncü madde de yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması ve Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olması koşuluyla gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği ve diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun'un 88'inci maddesinde gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararların 80'nci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edileceği belirtilerek, bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmının, müteakip yılların gelirinden indirileceği, arka arkaya beş yıl mahsup edilemeyen zarar bakiyesinin müteakip yıllara naklolunamayacağı hüküm altına alınmıştır.
  Gelirin toplanması ve beyanı hakkında açıklamaların yer aldığı 11/02/2004 tarih ve GVK-16/2004-8 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinin "3.3. Gayrimenkul Sermaye İratları - Tam mükellefiyette" başlıklı bölümünde; tam mükellef gerçek kişilerin, vergi tevkifatına tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratları için beyan sınırını aşmaları halinde beyanname verecekleri, tevkif yoluyla vergilendirilmemiş konut kira geliri ile ilgili olarak istisna tutarının aşılmasıhalinde beyanname verileceği, konut kira geliri ile vergi tevkifatına tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının birlikte elde edilmesi halinde, beyan sınırının hesabında; konut kira geliri için istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar ile tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamının dikkate alınacağı ifade edilmiş olup, vergi tevkifatına tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratları için 2009 yılında uygulanan beyan sınırı 22.000 TL'dir.
  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 121'inci maddesinin "Vergi Tevkifatının Mahsubu" başlıklı bölümünde; "Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunur." hükmü yer almaktadır.
  Konu ile ilgili olarak VEDOP kayıtlarının incelenmesi sonucu, 2009 yılına ait gelir vergisi beyannamenizde ticari kazancınıza ilişkin olarak 17.799,90 TL zarar beyan edildiği, tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iradınızın brüt tutarının 15.000 TL olduğu, mesken kira gelirinizin 4.800 TL olduğu anlaşılmıştır.
  Bu hüküm ve açıklamalara göre; 2009 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamenizde yer alan tefkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradınızın brüt tutarı, tevkifat yoluyla vergilendirilmemiş konut kira geliriniz ve ticari kazancınıza ait zararınız toplamının, 2009 yılı için belirlenen beyan sınırı olan 22.000 TL'yi aşmaması nedeniyle tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iradınızın söz konusu yıllık beyannameye dahil edilmemesi gerekmektedir.
  Bu çerçevede, yıllık beyannameye dahil edilmemiş kazanca ilişkin tevkif yoluyla ödenmiş vergilerin beyanname üzerinden mahsubu ve iadesi de mümkün bulunmamaktadır.
  Öte yandan 2009 yılı beyannamenize ilişkin olarak; ticari kazancınıza ait zararınızın, tevkifata tabi tutulmamış mesken kira gelirinden mahsubunun mümkün olduğu tabiidir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  ksimkesyan bunu beğendi.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 4. #4
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.480
  Sayın emari

  Sayın ksimkesyan haklı,Vergi Dairesi 193 Sayılı G.V.K'nın 86 Maddesine göre bunu reddetmiş olabilir.Ayrıca bu konudaki Sayın ksimkesyan'nın bahsetmiş olduğu özelge sanırsam 26.08.2011 tarih G.V.K 88-1442 sayılı özelge ayrıca bu özelgeyide incelemenizi öneririm

 5. #5
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.480
  Tahsinciğim

  Ben iki satır yazana kadar sen özelgeyi yazmışsın.

 6. #6
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.470
  Sayın twolf, ( tahsin kardeşim)

  sağol beni dertten kurtardın.

  Saygılar,
  Kevork

 7. #7
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822
  Aslında o kadar hızlı davranamam ama ne hikmetse öyle olmuş demekki
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 8. #8
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822
  Alıntı ksimkesyan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın twolf, ( tahsin kardeşim)

  sağol beni dertten kurtardın.

  Saygılar,
  Kevork
  Estağfurullah sayın kevork,bi faydamız olsun artık
  ksimkesyan bunu beğendi.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  111
  cevap veren üstadlarıma teşekkür ederim. saygılar;
  Bana anlatırsanız&nbsp; &nbsp; UNUTURUM<br />Bana gösterirseniz HATIRLAYABİLİRİM<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Beni dahil ederseniz&nbsp;&nbsp; ANLARIM<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Çin atasözü

 10. #10
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.480
  Alıntı ksimkesyan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın twolf, ( tahsin kardeşim)

  sağol beni dertten kurtardın.

  Saygılar,
  Kevork
  Bize teşekkür yok mu ? Kevork bey bizde ''26.08.2011 tarih G.V.K 88-1442 sayılı özelge ayrıca bu özelgeyide incelemenizi öneririm '' şeklinde yazdık
  aşkınbulduk bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Şubat.2014, 20:43
 2. Mahsup Edilmeyen Geçmiş Yıl Zararı Kaç Yıl İçinde Mahsup Edilebilir
  Konu Sahibi abdsis Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 25
  Son Mesaj : 11.Mayıs.2010, 17:43
 3. 193 Mahsup
  Konu Sahibi mes_ar Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Haziran.2009, 10:42
 4. Emekli Olur mu veya Nasıl Olur?
  Konu Sahibi Ali PINAR Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Kasım.2008, 13:20
 5. Mahsup
  Konu Sahibi bilanco Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ekim.2005, 16:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36