Selamlar...

Bazı Resmi Kurumlar aylık, yıllık gibi dönemler itibari ile Döner Sermaye Katkı Payı, Üretimi Teşvik Primi Katkı Payı isimler altında ödeme yapmaktadır. Kurum çalışanlarına yapılan bu ödemeler gelir vergisine tabi olup, Kurumun Döner Sermaye İşletmesi'nce yapılmaktadır. Ayrıca Kurumda çalışan personele genel bütçeden aylık maaş ödemesi yapılmaktadır. Döner sermaye ödemesinde hesaplanan vergi matrahı, aylık maaş ödemesi vergi matrahına ilave edilmeli midir? Yoksa ayrı ayrı mı değerlendirilmelidir? Örneğin A Hastanesi 2005 yılı işletme karının belirli bir oranını kanun gereği çalışan personeline 2006 yılı başında dağıtacaktır. Şubat ayında, çalışan personele, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra (gelir vergisi, damga vs.) katkı payı dağıtımı yapılırsa, kişinin burada hesaplanan vergi matrahı Şubat ayı maaşı vergi matrahlarına eklenecek midir? Döner sermaye vergi matrahı 6.500 YTL. ise ve şahsın Ocak 2006 ayı vergi matrahı 800 YTL. ise, Şubat 2006 ayı 800 YTL olan vergi matrahından (7000 YTL ve üzeri %20) %20 gelir vergisi kesintisi mi yapılmalıdır? Yoksa döner sermaye vergi matrahı ilave edilmeden %15 gelir vergisi kesintisi mi yapılmalıdır?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. İyi günler...