Herhangi bir yıl tamamen ya da kısmen ayrılmayan ya da eksik ayrılan amortismanların ilerleyen yıllarda ayrılmasına imkan bulunmamaktadır. Yani amortisman ayırıp gider yazma hakkınızı kaybedersiniz. Diğer taraftan Muh. Sis. UGT uyarınca tutarlılık ilkesine aykırı olacağını düşünüyorum.